Kerkenwerk
Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters maakt deel uit van de kerkenraad en bestaat vanaf januari 2022 uit 4 ouderling-kerkrentmeesters en 3 kerkrentmeesters die een veelheid aan taken vervullen. Zo dragen de kerkrentmeesters zorg voor

  • de werving van voldoende financiële middelen;
  • beheer van alle bezittingen te weten gronden, gebouwen en inventaris;
  • de ledenadministratie en de financiële administratie;
  • redactie en distributie kerkblad en het verzorgen van liturgieën.

De taken worden uitgevoerd door de kerkrentmeesters in samenwerking met talloze vrijwilligers.

De hoofdtaken:

Het belangrijkste instrument is de Actie Kerkbalans die jaarlijks wordt gehouden. Er wordt dan aan gemeenteleden gevraagd een toezegging te doen voor hun bijdrage die in dat jaar (meestal in termijnen) wordt overgemaakt. Zo nu en dan ontvangen wij legaten uit de nalatenschap van gemeenteleden. In elke kerkdienst zijn er twee collecten en daarnaast is er een uitgangscollecte. Het aantal uitgangscollecten wordt evenredig verdeeld over de diaconie en de kerk. 

 

Naast de Actie Kerkbalans houden wij nog twee extra acties voor geldwerving. Deze acties worden door de PKN aangestuurd: (1) de Solidariteitskas – voor elk belijdend gemeentelid wordt € 5,00 afgedragen aan de PKN wat ten goede komt aan gemeenten die tijdelijk in financiële problemen verkeren – en de (2) Eindejaarscollecte.


Alle kerken van de PKN hebben een ANBI keurmerk waardoor giften van zowel Actie Kerkbalans als de collecten fiscaal aftrekbaar zijn. Om de fiscale aftrekbaarheid te waarborgen kunnen er collectemunten worden gebruikt. Steeds belangrijker worden de inkomsten uit verhuur van de diverse gebouwen.

 

Kerkbalans

Verhuur

ANBI

Tot het bezit van het College van Kerkrentmeesters behoren het Kerkgebouw, de Oude Pastorie en het Wijkgebouw.

 

Momenteel is verhuur van het Wijkgebouw helaas niet mogelijk.

Verhuur wijkgebouw

 

Het Kerkgebouw wordt incidenteel verhuurd aan derden voor rouw- en trouwdiensten waarbij het criterium is dat de dienst wordt gehouden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van een PKN- of een andere protestantse gemeente. Voor een huwelijk wordt nog gesteld dat het een man-vrouw huwelijk betreft. Contactpersoon hiervoor is scriba Anneke van Hentenscriba@sijpekerk.nl

Verhuur kerkgebouw

 

Ook wordt het Kerkgebouw incidenteel verhuurd voor concerten, lezingen en tv-opnamen. Contactpersoon hiervoor is Gert-Jan Verhoevengenjverhoeven@gmail.com

Verhuur kerkgebouw

 

Voor de Oude Pastorie wordt het onderhoud, het beheer en de verhuur verzorgd door het College van Kerkrentmeesters. De bovenverdieping wordt permanent verhuurd en de benedenzaal wordt incidenteel verhuurd voor vergaderingen, recepties, condoleances, kleinschalige familiefeestjes enzovoort. Contactpersonen zijn Wilma en Henk Hennipman | oudepastorie@live.nl

Verhuur Oude Pastorie

Door vrijwilligers wordt zowel de leden- als de financiële administratie bijgehouden. Beiden zijn verbonden met de centrale administratie van de PKN.

In onze gemeente wordt tot medio 2024 het kerkblad ‘De Kerkklok’ verspreid onder een groot aantal abonnees.

Sinds begin 2024 wordt er in de gemeente een Weekbrief gemaakt. In deze weekbrief staat alles voor het weekend en de daarop volgende week vermeld. De kerkdiensten, het woord en lied van de maand, het wel en wee in de gemeente maar ook de volledige agenda. De weekbrief wordt op de Sijpekerk-app geplaatst, kan per e-mail verstuurd worden en voor gemeenteleden die niet digitaal vaardig zijn kan een papieren exemplaar worden bezorgd of verstuurd. 

 

‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.’

Handelingen 2: 42

Contact via scriba@sijpekerk.nl

Bankrekeningnummer: NL13RABO0373709781

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''