Kerk Zijn
Kinderkerk

‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’

Matteüs 19: 14

Elke zondag is er kinderkerk

Tijdens de morgendienst is er een ‘kindernevendienst’ voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar, dit noemen wij de kinderkerk. ‘Neven’ staat voor naast, omdat de kinderkerk plaatsvindt tijdens de dienst in de kerk. De kinderen beginnen in de kerk en gaan na het gebed voor de opening van het Woord naar hun eigen ruimte in de Oude Pastorie.  Zij komen na het dankgebed tijdens de collecte weer in de kerk terug.

 Het is dus goed om te weten dat er elke zondag kinderkerk is, ook in de zomerperiode.

Bij de kinderkerk gaat de Bijbel open en wordt er geknutseld en gezongen. Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden met de verschillende leeftijden. Zo mogelijk zijn er verschillende groepen (naar leeftijd). En bij mooi weer verplaatst de kinderkerk nog wel eens naar buiten, om in de heerlijke tuin de genieten van Gods prachtige schepping.

Twee maal per jaar wordt er in de kerk een kinderdienst gehouden. Dan blijven alle kinderen in de kerk en wordt de dienst meer dan anders toegespitst op de kinderen.

Bijzondere kinderkerkvieringen

Het Kerstfeest vieren wij in de Sijpekerk met alle kinderen, ouders en iedereen die er graag bij wil zijn.  Ook hebben wij soms een speciaal themaproject, dat wij bij terugkomst in de kerk aan de gemeente laten zien en horen. In de laatste dienst van het seizoen doen we iets gezelligs: dat is ieder jaar weer een verrassing.

Mocht je vragen hebben dan kan de jeugdouderling je wellicht helpen: jeugdouderling@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''