Samen ZIjn
Bezoekvrijwilligers

Bezoekvrijwilligers van de HVD

De Hervormde Vrijwilligers Dienst is de bezoekdienst binnen onze gemeente en wordt gevormd door een groep van zusters en broeders die enthousiast bijdragen aan het omzien naar elkaar. Vanuit de overkoepelende commissie wordt het werk ingevuld en verdeeld onder de bezoekvrijwilligers.

 

De bezoekvrijwilligers staan de ouderlingen en pastoraal medewerkers bij in het bezoekwerk. Dit gebeurt volgens vaste afspraken. De bezoekvrijwilligers hebben hun eigen bezoekwijk en het bezoekwerk wordt afgestemd met de betreffende ouderling (en pastoraal medewerker). De ouderling kan dan ook aangeven waar bezoek gewenst is. Zo bouwt de bezoekvrijwilligers, los van de ouderling, een band op met gemeenteleden en geeft hij/zij invulling aan het omzien naar elkaar.

 

Lees hier meer over de HVD.

‘Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!’

Psalm 133:1

Het bezoekwerk is altijd in beweging en er is altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Heb je belangstelling of een vraag dan kun je mailen naar Diane Aalberts:  HVD@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''