Kerk Zijn
Reguliere diensten

‘Op de eerste dag van de week kwamen wij bijeen voor het breken van het brood’.

1 Korintiërs 20 vers 7

Elke zondag wordt om 10.00 uur en om 18.30 uur een eredienst gehouden in de Sijpekerk. 

De erediensten staan ook vermeld in de agenda.

Wanneer u de dienst wilt bijwonen, maar niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen is er de mogelijkheid om van de kerkauto gebruik te maken. U wordt dan gehaald en na de dienst weer thuisgebracht. Contactpersoon is: diaken Daan Aalberts, tel: 5820284

 

Preekrooster

In het preekrooster staan alle diensten en vieringen vermeld, met de voorgangers die deze diensten hopen te leiden. Preekrooster 2024

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''