Kerk Zijn
Reguliere diensten

‘Op de eerste dag van de week kwamen wij bijeen voor het breken van het brood’.

1 Korintiërs 20 vers 7

Elke zondag wordt om 10.00 uur en om 18.30 uur een eredienst gehouden in de Sijpekerk. 

De erediensten staan ook vermeld in de agenda.

Preekrooster

In het preekrooster staan alle diensten en vieringen vermeld, met de voorgangers die deze diensten hopen te leiden. Preekrooster 2023

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''