Kerkenwerk
COM-missie

Cantus, Organum et Musica

Met de komst van ons nieuwe kerkorgel in 2009 in de Sijpekerk ontstond de wens dit prachtige instrument breder in te zetten dan alleen voor de zondagse erediensten. In de zomer van 2009 werd dan ook de ‘COM-missie’ opgericht. Deze naam staat voor: Cantus, Organum et Musica – Zang, Orgel en Muziek met een missie.

Visie (waar geloven we in?)

Ons christelijk geloof inspireert ons tot het delen met anderen. Muziek is een wijze van belijden vanuit het Woord en geeft zodoende een podium aan het Woord. Muziek is iets om van te genieten als een gave van het Woord.

 

Missie (wat is onze rol?)

Evangelisatie kan ook door muziek. Niet enkel de eigen gemeente maar ook randkerkelijken kunnen we aanspreken/bereiken. Primair is het muzikaal plezier delen en secundair de kans om het Woord te delen. Kern is een gemeenschap(szin) bereiken, gefaciliteerd door het orgel.

 

Ambitie (wat zijn onze doelstellingen?)

We willen tenminste driemaal per jaar een avond organiseren. Zang en/of orgelmuziek en/of andersoortige muziek wordt dan vertolkt. De avonden zijn gratis met een vrijwillige bijdrage bij de uitgang. Kostendekkend zonder een beroep te doen op het College van Kerkrentmeesters. Onderscheidend zijn t.o.v. de gemene deler in de regio (identificeerbaar).

De COM-missie bestaat uit:

– Hans Stuart (grafische vormgeving)

– Elga Schouten van der Velden, Anneke van Henten en Margot Hennipman (logistiek en fourage)

– Jouke van der Veer (contacten musici, PR en coördinatie)

COM-missieconcerten 2021/2022:

De gevolgen van COVID-19 zijn nog steeds merkbaar. Na annulering van de drie concertavonden in 2020 en het voorjaarsconcert in 2021 mogen wij de draad nu weer opnemen: de geplannede concerten staan nu weer op de kalender voor dit jaar en komend jaar.

Graag nodigen wij een ieder uit voor deze prachtige reeks. Wij hopen elkaar dan weer in gezondheid te kunnen en mogen ontmoeten in onze mooie Sijpekerk. Registratie vooraf is voorlopig nog wel gewenst: e-mail naar COM-missie@sijpekerk.nl.

Het volgende COM-missieconcert is voorzien:

 

8 april 2022 (Geleid)
The Crucifixion (J. Stainer)
m.m.v. Ensemble Annemarie & The Pilgrim Voices
Annemarie de Jong: sopraan en dirigente
Timon van Velzen: bas
Teun van Dijk: tenor
Dirk Out: orgel

Toegang: gratis, evenals de koffie en thee in de pauze.
Aanvang: om 19.30 uur gaat de deur open, om 20.00 uur starten wij.

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''