Kerkenwerk
COM-missie

Cantus, Organum et Musica

Met de komst van ons nieuwe kerkorgel in 2009 in de Sijpekerk ontstond de wens dit prachtige instrument breder in te zetten dan alleen voor de zondagse erediensten. In de zomer van 2009 werd dan ook de ‘COM-missie’ opgericht. Deze naam staat voor: Cantus, Organum et Musica – Zang, Orgel en Muziek met een missie.

Visie (waar geloven we in?)

Ons christelijk geloof inspireert ons tot het delen met anderen. Muziek is een wijze van belijden vanuit het Woord en geeft zodoende een podium aan het Woord. Muziek is iets om van te genieten als een gave van het Woord.

 

Missie (wat is onze rol?)

Evangelisatie kan ook door muziek. Niet enkel de eigen gemeente maar ook randkerkelijken kunnen we aanspreken/bereiken. Primair is het muzikaal plezier delen en secundair de kans om het Woord te delen. Kern is een gemeenschap(szin) bereiken, gefaciliteerd door het orgel.

 

Ambitie (wat zijn onze doelstellingen?)

We willen tenminste driemaal per jaar een avond organiseren. Zang en/of orgelmuziek en/of andersoortige muziek wordt dan vertolkt. De avonden zijn gratis met een vrijwillige bijdrage bij de uitgang. Kostendekkend zonder een beroep te doen op het College van Kerkrentmeesters. Onderscheidend zijn t.o.v. de gemene deler in de regio (identificeerbaar).

De COM-missie bestaat uit:

– Anneke van Henten en Margot Hennipman (logistiek en fourage)

– Martiene van Reenen (drukwerk)

– Bram Schouten van der Velden (livestream)

– Jouke van der Veer (programma, contacten musici, PR en coördinatie)

COM-missieconcerten 2024:

Graag nodigen wij een ieder uit voor deze prachtige reeks. Wij hopen elkaar te kunnen ontmoeten in onze mooie Sijpekerk. Voor specifieke info kunt u een e-mail zenden naar: COM-missie@sijpekerk.nl.

Tot einde 2024 zijn de volgende COM-missieconcerten voorzien:

27 september 2024 (Gedroomd)

Najaarsconcert

Kleinkoor Concertino

Martin Zonnenberg, dirigent

Marjolein de Wit, fluit

Mark Brandwijk, orgel

20 december 2024 (Gevonden)

Op weg naar Kerst

Petra Berger, sopraan

Arjan Breukhoven, orgel en piano

 

Toegang: gratis, evenals de koffie en thee in de pauze.
Aanvang: om 19.30 uur gaat de deur open; om 20.00 uur starten wij.

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''