Algemeen
Kerkorgel

Het ‘nieuwe’ orgel van de Hervormde Kerk te Nieuw-Loosdrecht

Tot 31 december 2008 heeft er in de Sijpekerk een prachtig orgel gestaan, in 1884 geplaatst door Bakker & Timmenga uit Leeuwarden. Het was afkomstig uit het Friese Âldtsjerk (Oudkerk) en zou al gebouwd zijn omstreeks 1646 door Gijsbert Harmens Havinck en Harmen Jansz. Er is ontzettend veel aan gerenoveerd en vernieuwd, maar er ontstonden zoveel gebreken dat besloten werd tot de aanschaf van een ander orgel. Het mooie orgelfront heeft 125 jaar lang de Sijpekerk gesierd. Het werd verkocht aan de Ontmoetingskerk op Schiermonnikoog waar het inmiddels alweer vanaf 12 maart 2009 te bewonderen en beluisteren valt.

 

Een mooi historisch orgel werd gevonden in de Servisch Orthodoxe Kerk van de H. Nicolaas van Myra, de zogenoemde Stationsstraatkerk, te Zaandam. Het bouwjaar en de bouwer van dit orgel zijn onbekend, maar het dateert uit het midden van de negentiende eeuw. Rond 1845 zou het in een rooms-katholieke kerk in Roermond hebben gestaan en in 1889 werd het door de Roermondse gebroeders Franssen in de toen nog Christelijk Gereformeerde Kerk te Zaandam geplaatst. Van deze gebroeders Franssen is bekend dat zij bestaande orgels opkochten en ook weer samenstelden uit oudere onderdelen. Zo werd reeds in 1890 door hen een eerste ombouw gerealiseerd. Een volgende restauratie vond plaats in 1940 en werd uitgevoerd door Hendrik Wicher Flentrop uit Zaandam. Kleinere ingrepen volgden in 1956 en 1975 door zijn zoon Dirk Andries Flentrop. In 1986 werd in eigen beheer door de heren Bergsma en Woudstra een nieuwe kas gemaakt en een grote restauratie uitgevoerd door Flentrop Orgelbouw B.V.

 

PKN-orgeldeskundige Peter van Dijk en architect/organist Paul van Vliet hebben gedurende de opbouw van het orgel de diverse veranderingen zorgvuldig begeleid. Niet alleen het inwendige, maar ook het aanzicht en het schilderwerk. Zo werd definitief gekozen voor een orgelfront in dezelfde zwarte kleur als het balkon, het houtsnijwerk in ivoorkleur en het lofwerk in goudbrons en bladgoud. Meesterschilder Gerard de Jongh en zijn medewerkers van het gelijknamige schildersbedrijf uit Waardenburg hebben met groot vakmanschap het schilderwerk gedaan. Zij zijn gespecialiseerd in dit restauratiewerk en het opbrengen van bladgoud.

‘en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer’

Efeziërs 5: 19
foto-gemeente-orgel-01

Laudate Dominum

In maart en april volgde het langdurige intoneren en stemmen van de meer dan elfhonderd (!) pijpen om tot een harmonieus geheel te komen. Dit kan met recht ‘monnikenwerk’ genoemd worden. Het resultaat mag er zijn: een magnifiek orgel, veel groter dan het oude orgel van Bakker & Timmenga en fantastisch passend in de beschikbare ruimte. Het lijkt alsof dit orgel speciaal voor de Sijpekerk is ontworpen. Het College van Kerkrentmeesters wil het gebruik van het orgel meer toegankelijk maken voor een breder publiek. Te denken valt aan orgelconcerten of concertevenementen voor bedrijven, instellingen en andere organisaties, al of niet in samenwerking met Kasteel-Museum Sypesteyn. Kenners spreken van een orgel dat aan alle eisen voldoet voor duurzame en kwalitatief hoogstaande hedendaagse orgelbouw en van een oorstrelende klankkwaliteit die in de goede akoestiek van de Sijpekerk geheel tot zijn recht komt. Laudate Dominum!

Download het eindverslag en historie nieuwe orgel