Algemeen
Ledenadministratie

LRP

Onze Hervormde Gemeente Loosdrecht is aangesloten bij de PKN, Protestantse Kerk in Nederland. Daarom staan al onze leden ingeschreven in het Leden Registratiesysteem van de Protestantse Kerk (LRP).

 

Het bijhouden van deze ledenregistratie is de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters. Dhr. Ferry Brand is de lokaal beheerder, tevens uitvoerend ledenadministrateur en draagt zorg voor alle mutaties, verzorgt de nodige adreslijsten en allerhande werkzaamheden m.b.t. deze administratie en de toegankelijkheid voor hen die bevoegd zijn (zoals bijvoorbeeld de predikanten en de ouderlingen).

‘…Ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift…’

Jesaja 49 vers 15b en 16a

Voor vragen aan dhr. Brand over het ledenadministratiesysteem of zaken die daarmee samenhangen, neem dan contact op met ferrybrand@gmail.com of de scriba: scriba@sijpekerk.nl