Ontmoeten
'Luisteren naar Gods stem’

‘Luisteren naar Gods stem’, groeien in vertrouwelijke omgang met God.

Een cursus van 3 avonden om te leren luisteren naar God.

 

Op woensdagavonden 12 januari, 26 januari en 9 februari 2022 van 20.00–22.00 uur in de Oude Pastorie.

 

In deze cursus oefenen we ons in het richten op God en het herkennen van zijn stem. Met eenvoudige oefeningen helpen we elkaar de Bijbel te lezen met in het achterhoofd de vraag ‘Wat wil God in dit gedeelte tegen mij persoonlijk zeggen’. Je zult ontdekken dat het niet gaat om een trucje aan te leren, maar dat door het verdiepen van jouw eigen relatie met God, Hij op een unieke manier zijn weg met je zal gaan. Hij wil niets liever dan op allerlei manieren met ons (Zijn zonen en dochters) communiceren en ons inzetten in Zijn koninkrijk.

 

Misschien denk je ‘… zou dat ook voor mij mogelijk zijn?’ Jazeker! Voor iedere christen is het mogelijk om te leren Gods stem te verstaan. In Johannes 10 vertelt Jezus dat hij de Goede Herder is en dat zijn schapen Zijn stem herkennen en volgen.
Deze cursus leert je vanuit de Bijbel hoe je kunt groeien in een vertrouwelijke omgang met God. Hoe kun je dat doen in het dagelijks leven? Als je Hem beter leert kennen, kun je ook Zijn stem gaan herkennen in je leven. God werkt niet alleen op een grote en spectaculaire manier, juist ook in de kleine dingen wil Hij zich laten kennen en tot ons spreken. Dat deed Hij in de tijd van de bijbel en ook nu nog.
Op de cursusavonden luister je naar onderwijs en oefen je met luisterend Bijbellezen en bidden. Ontdek zelf hoe verrijkend het kan zijn om met andere christenen dit te leren, elkaar hierin te stimuleren en te bemoedigen.
Dit is de inzet van de cursus, vele cursisten gingen je al voor en werden zeer bemoedigd in hun geloof en relatie met God.

 

Het cursusboekje is uitgegeven door het Evangelisch Werkverband binnen de PKN en kost 10 euro.

‘Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.’

Kolossenzen 4:2

Aanmelden kan bij Conny of stuur een mail naar connydg@hotmail.com

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''