Algemeen
Ligging

De Zijpe

Nieuw-Loosdrecht is een dorp in de gemeente Wijdemeren, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Samen met Oud-Loosdrecht vormt het Loosdrecht. Het dorp heeft 5970 inwoners (2004). Nieuw-Loosdrecht wordt eind dertiende eeuw voor het eerst genoemd. Het heette toen ‘de Zijpe’ (Sijpe/Sype/Sipe) en had weinig bewoners. Halverwege de veertiende eeuw kreeg Oud-Loosdrecht een eigen parochie (moederkerk) en was in de Sijpe een kapel. In 1400 werd door Frederik van Blankenheim, bisschop van Utrecht, deze Zijpse kapel tot een zelfstandige parochiekerk verheven. De moederkerk werd de ‘Oude kerck’ genoemd en de Zijpse kerk dus de ‘Nieuwe kerk’. Zo ontstonden de beide dorpsnamen Oud-Loosdrecht en Nieuw-Loosdrecht.


In de volksmond werd veelvuldig gewoon de Sijp (of Zijp) gebruikt. De Nieuwloosdrechtse Sijpekerk (ten onrechte vaak geschreven als Sypekerk en daardoor foutief uitgesproken als ‘Siepekerk’) is momenteel ongeveer zeshonderd jaar oud. Men vermoedt dat de ontginning van het Loosdrechtse gebied vanuit twee richtingen is geschied: vanuit de Vecht aan de westkant en vanaf de hoge Gooise gronden aan de oostelijke zijde van Loosdrecht. In de Sijpe heeft ooit een boerderij gestaan met de naam Sijpesteijn. De adellijke familie Van Sypesteyn (spreek uit ‘Siepestein’) meende dat hun stamouders in de dertiende eeuw een kasteel in de Sijpe zouden hebben gehad en dat de kapel aldaar de slotkapel moest wezen. Dit is nooit bewezen en hoogstwaarschijnlijk niet waar. Niettemin liet de jonkheer begin twintigste eeuw een kasteel bouwen op de plaats van deze boerderij, die schuin tegenover de Sijpekerk stond. Dit werd het huidige Kasteel-Museum Sypesteyn. Sindsdien is er steeds verwarring over de uitspraak.