Actueel
Kerkklok

‘De Kerkklok’ is op dit moment het kerkblad voor de Hervormde Gemeente Loosdrecht; dit blad wordt verzorgd door Stichting ‘De Kerkklok’.

Voorheen werd deze uitgave verzorgd in samenwerking met verschillende omliggende gemeenten, maar door het slinken van deze gemeenten en een verschuiving naar digitale communicatie hebben zij hun deelname opgezegd. 

Inmiddels is er ook in onze gemeente een digitale weekbrief geïntroduceerd. Deze wordt wekelijks geplaatst op de Sijpekerk-app, in de appgroep die ook “weekbrief” heet. Op deze manier wordt de gemeente wekelijks op de hoogte gebracht van het nieuws en hebben gemeenteleden ook zelf de gelegenheid om een berichtje te plaatsen. De proefperiode en de implementatie is succesvol en daarom maken we van de weekbrief het communicatiemiddel voor formele kerkelijke berichtgeving. 


Met ingang van 1 juni 2024 zal de Kerkklok niet meer verschijnen.

De weekbrief kan ook per mail of geprint in de brievenbus worden bezorgd. U kunt dit doorgeven aan de scriba, als u dit wenst.

 

 

 

Inleveren kopij – Wytse Lamme:
wlamme@hotmail.com

Abonnementen – Jolanda Graveland
tel. 06-42328172

‘Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.’

Romeinen 15:2