Actueel
Kerkklok

‘De Kerkklok’ is het kerkblad voor de Hervormde Gemeente Loosdrecht; dit blad wordt verzorgd door Stichting ‘De Kerkklok’.

 

Voorheen werd deze uitgave verzorgd in samenwerking met verschillende omliggende gemeenten, maar door het slinken van deze gemeenten en een verschuiving naar digitale communicatie hebben zij hun deelname opgezegd.

Onze gemeente maakt nog altijd gebruikt van de Kerkklok voor de (officiële) kerkelijke berichtgeving, naast de afkondigingen in de zondagse erediensten.

 

Het kerkblad verschijnt één keer in de drie weken.

Inleveren kopij – Wytse Lamme:
wlamme@hotmail.com

Abonnementen – Margriet Aalberts:
tel. 06-51110834 –  margrietaalberts@hotmail.com