Kerkenwerk
Commissie Kerk & Israël

Op zoek naar onze Joodse wortels

De christelijke traditie is niet los te zien van de Joodse traditie. De protestantse kerk heeft een lange weg afgelegd, ook in de theologische bezinning, om tot dat besef te komen. Jezus zelf was een Jood, de eerste christenen waren Joden. De Joodse en christelijke traditie zijn in- en met elkaar verstrengeld geraakt, hebben elkaar beïnvloed en hebben op elkaar gereageerd. Dat de kerk het gesprek met het Jodendom zoekt is dan ook van wezenlijk belang en raakt aan het hart van het belijden.

Doel en visie

De commissie stelt zich ten doel de gemeente bewust te maken van de wortels van haar belijden (= wat zij gelooft en uitdraagt): de onlosmakelijke verbondenheid met het door God uitverkoren volk Israël. Deze verbondenheid volgt uit de gemeenschap met Jezus Christus en de aan Israël geschonken verwachting van de komst van het Koninkrijk van God, waarin wij mogen delen.

De commissie wil gestalte geven aan deze verbondenheid door o.a. mede vorm te geven aan de Israëlzondag en het organiseren van gemeenteavonden en excursies.

 

‘Dit zegt de Heere: In de woestijn kreeg Ik Israël lief, het volk dat aan vernietiging ontkomen was. Ik ging hun voor en gaf hun vrede. Van ver ben Ik naar je toe gekomen, vrouwe Israël. Ik heb je altijd liefgehad, Mijn liefde zal je altijd vergezellen. Ik breng je weer tot bloei.’

Jeremia 31: 2-4

Contactpersoon

René Schouten van der Velden 06-45582822

Archief

Hieronder beelden van excursies naar sporen van Joods leven in onze omgeving, zoals in Weesp en Amersfoort.

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''