Kerkenwerk
Predikanten

Onze predikant

Ds. A. van Duinen

Dominee

Oud-Loosdrechtsedijk 235

1231 LX Loosdrecht

035-5823263

Onze predikant

Vacature

Sinds het vertrek van ds. Roelofse op 20 juni 2021

Kerkelijk werker

Mevr. M.F. van Schoonhoven

Kerkelijk werker

06-20515318

Kijk voor het werk van onze predikant en kerkelijk werker bij Pastoraal Team

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''