Bijbelonderwijs
Bijbelkring Emtinckhof

Voorgaande jaren werden er in de Emtinckhof Bijbelstudie-ochtenden georganiseerd.

Deze Bijbelkring werd voornamelijk bezocht door bewoners van de Emtinckhof, maar ook deelnemers van buiten het huis zijn natuurlijk van harte welkom.
Onder leiding van dominee Van Duinen verdiept deze kring zich in Gods Woord. Aan de hand van korte overdenkingen staan we stil bij gedeeltes uit de Bijbel, dit gebeurt meestal aan de hand van een overkoepelend thema. Na de overdenking praten wij door en stellen vragen over het betreffende onderwerp. ‘Nooit te oud om te leren’ is daarbij het devies…

Wat kunt u dit kerkelijk seizoen verwachten?

Er wordt op dit moment nagedacht over het voortzetten en de invulling van deze Bijbelstudie voor het nieuwe seizoen. Het is nog niet duidelijk welke mogelijkheden er zijn.

Wanneer?

Wanneer er meer duidelijkheid is over nieuwe Bijbelstudie-ochtenden in de Emtinckhof dan zal dat bekend gemaakt worden.

‘Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.’

Psalm 25: 5

Contact via de scriba scriba@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''