Actueel
Lied en Woord van de maand

‘Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.’

Kolossenzen 3:16

Elke maand komen een lied (uit het Liedboek of Hemelhoog) en een tekst uit de Bijbel in de schijnwerpers te staan.

Het is belangrijk om Gods Woord te kennen en het is geweldig om voor onze Heer te zingen. Daarom leren we elke maand een lied en een Bijbeltekst. We oefenen deze tijdens de dienst(en) op zondag en natuurlijk helpt het als je dat ook thuis doet.

Kies voor het leren van de tekst een vertaling die je prettig vindt. Als je de tekst elke dag een keer leest dan ken je deze zo uit het hoofd!

 

Tijdens de gezinsdiensten op de eerste zondag van de maand wordt de nieuwe tekst onder de aandacht gebracht. Ook het nieuwe lied van de maand wordt dan gezongen. Hieronder het overzicht voor het 2024.

Lied van de maand

Januari | Psalm 103 vers 5| ‘Zoals en vader liefdevol zijn armen’

Februari | Hemelhoog 388 vers 1| ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’

Maart | Hemelhoog 101 vers 1 | ‘Als je bidt zal Hij je geven’

April | Hemelhoog 177 | ‘Heer, ik prijs Uw grote naam’

Mei | Hemelhoog 720 | ‘Elk oog zal Hem zien’

Juni | Hemelhoog 257 vers 1 en 4 | ‘Zie de zon, zie de maan’

Juli | Hemelhoog 455 | ‘Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?’

Augustus | Geen lied van de maand

 

informatie vanaf september volgt later

 

Woord van de maand

Januari | Jesaja 60:1 

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.

Februari | Johannes 15:12

Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.

Maart | Matteüs 7:7

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.

April | 1 Johannes 5:11(b)

God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon.

Mei | Filippenzen 2:11

Elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader.’

 Juni | Psalm 8:1

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

Juli | Lukas 18:27

Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’

Augustus | Geen woord van de maand

Informatie vanaf september volgt later

 

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''