Ontmoeten
Bezoekwerk (HVD)

Zorgen voor elkaar

Kenmerkend voor de gemeente van Christus Jezus is dat er pastorale zorg wordt verleend. Vanzelfsprekend hebben alle gemeenteleden een belangrijke taak in de ‘zorg naar elkaar’. Daarnaast wordt deze taak ‘georganiseerd’ ingevuld door de kerkenraad en in het bijzonder door het pastoraal team. Het team wordt ondersteund door de bezoekvrijwilligers van de HVD (Hervormde Vrijwilligers Dienst).

Bezoekwerk Hervormde Vrijwilligers Dienst (HVD)

Deze bezoekdienst wordt gevormd door een groep van zusters en broeders die helpen bij het bezoekwerk. Vanuit een commissie wordt het werk ingevuld en verdeeld onder de bezoekvrijwilligers. In de commissie heeft ook één van de diakenen zitting, zodat de ook praktisch wordt gevoed en ondersteund door de Diaconie.

Wat doet de HVD?

De bezoekvrijwilligers van onze gemeente staan de ouderlingen en pastoraal medewerkers bij in het bezoekwerk. Hierover zijn afspraken gemaakt, zo bezoekt de HVD-vrijwilliger de gemeenteleden van 75 jaar of ouder worden rond hun verjaardag. Ook bezoekt de HVD bij thuiskomst uit het ziekenhuis, bij een jubileum of bij geboorte. Daarnaast wil de HVD ook omzien naar mensen die eenzaam zijn en een bezoekje op prijs stellen.

De bezoekvrijwilligers hebben hun eigen bezoekwijk en het bezoekwerk wordt afgestemd met de betreffende ouderling (en pastoraal medewerker). De ouderling kan dan ook aangeven waar bezoek gewenst is. Zo bouwt de bezoekvrijwilligers, los van de ouderling, een band op met gemeenteleden en geeft hij/zij invulling aan de zorg voor elkaar.

Een helpende hand nodig?

Ook onze Hulpdienst is ondergebracht bij de HVD; dus mocht u hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek, een boodschapje doen of een klusje in huis dan kunt u contact opnemen met Diane Aalberts.

 

Omdat er meer dat voldoende ‘werk’ is, is er altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Meld je gerust bij Diane Aalberts als je mee wil helpen!

Waar en Wie?

Kijk voor de wijkindeling en verdeling van de bezoekvrijwilligers hier 

‘Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.’

Hebreeën 13: 1-2

Contact: Diane Aalberts (voorzitter HVD) tel: 035-5820284

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''