Geven
Collectemunten

Om het ‘geven’ in de diensten makkelijker te maken zijn er collectemunten te koop. Deze collectemunten zijn te gebruiken door de gemeenteleden van de Hervormde gemeente Loosdrecht
Er zijn collectemunten van € 0,65; € 0,75; € 1,00 en € 1,25. Deze zijn per 50 stuks te bestellen bij dhr. D. Boon. 

 

Betaling van de collectemunten vindt plaats door het totaalbedrag over te maken op bankrekening NL13RABO 0373709781 t.n.v. C.v.K. Herv. gemeente Loosdrecht o.v.v. het totaal aantal gewenste munten.

‘Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst.’

Spreuken 3 vers 9

Contact via de scriba: scriba@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''