Geven
Collectemunten

Om het ‘geven’ in de diensten makkelijker te maken zijn er collectemunten te koop.

 

Deze collectemunten zijn te gebruiken door de gemeenteleden van de Hervormde gemeente Loosdrecht. Er zijn collectemunten van € 0,65 (geel), € 0,75 (groen), € 1,00 (blauw) en € 1,25 (rood). Deze munten zijn per 50 stuks te bestellen bij Martiene van Reenen via martiene@xs4all.nl

 

Betaling van de collectemunten vindt plaats door het totaalbedrag over te maken op bankrekening NL13RABO 0373709781 t.n.v. C.v.K. Herv. gemeente Loosdrecht o.v.v. ‘collectemunten’.

‘Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst.’

Spreuken 3 vers 9

Munten bestellen:  martiene@xs4all.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''