Organisatie
ANBI

ANBI

Naam van de gemeente:
Hervormde Gemeente Loosdrecht en Diaconie Hervormde Gemeente Loosdrecht.

RS
IN- of fiscaalnummer:
RSIN kerk: 825837133
RSIN diaconie: 825888542

Contactgegevens:
Correspondentieadres: Postbus 139, 1230 AC, Loosdrecht
Adres kerkgebouw: Nieuw-Loosdrechtsedijk 171, 1231 KS, Loosdrecht
Website: sijpekerk.nl

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers uit deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad minimaal twintig leden die worden voorgedragen door de belijdende leden van de kerkelijke gemeente.

Missie:

De missie van de Hervormde Gemeente Loosdrecht  is verwoord in het beleidsplan 2020-2024 en luidt als volgt: ”De gemeente wil in haar doen en laten gelovig en vertrouwend Jezus volgen, onze Verlosser en opgestane Heer. We zijn een gemeenschap die leeft van en uit Gods liefde in Christus. We willen daarom in die liefde samenleven en daarvan naar binnen en naar buiten getuigen, geïnspireerd door de Heilige Geest. Daarbij staat het verlossend werk van Christus Jezus centraal.” Zie ook de doelstellingen van de landelijke Hervormde Kerk Nederland.


Beleidsplan:
Het beleidsplan 2020-2024 van de Hervormde Gemeente Loosdrecht kunt u vinden via deze link.

Beloningenbeleid:
De beloning van onze predikant is geregeld in de GRRP (Generale Regeling Rechtspositie Predikanten). Kerkenraadsleden en de meeste vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden pro deo. Zie hier de regeling.

Verslag activiteiten:
De vele activiteiten die in de gemeente plaatsvinden, worden regelmatig gepubliceerd in het kerkblad ‘De Kerkklok’ en op deze website. De kerkdiensten en actuele mededelingen zijn elke zondag te beluisteren en nog minimaal tien weken na plaatsing op de site te downloaden via kerkomroep.nl


Voorgenomen bestedingen en financiële verantwoording:
De begroting en jaarrekening van de Hervormde Gemeente Loosdrecht en van de Diaconie Hervormde Gemeente Loosdrecht zijn openbaar en te verkrijgen via het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie.