Bijbelonderwijs
Leerhuis

Het begrip ‘leerhuis’ komt uit de Joodse traditie. In een leerhuis komen mensen bij elkaar die geïnteresseerd zijn om teksten uit de Bijbel te begrijpen met de bedoeling er leefregels in te ontdekken voor hun eigen leven. Ook in onze gemeente is het leerhuis bedoeld om ons samen iets extra te verdiepen in wat wij als christenen geloven en daarover in gesprek te gaan. De onderwerpen die besproken worden, kunnen samenhangen met het jaarthema, maar er zullen zeker ook andere onderwerpen ter sprake komen.

Wat kunt u dit kerkelijk seizoen verwachten?

Er wordt op dit moment nagedacht over het voortzetten en de invulling van deze Bijbelstudie voor het nieuwe seizoen. Het is nog niet duidelijk welke mogelijkheden er zijn.

Wanneer?

De in 2020 en 2021 ingeplande Leerhuisavonden zijn vanwege de beperkende maatregelen tijdens de coronacrisis niet doorgegaan. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over Leerhuisavonden in 2021-2022.

 

Wanneer er meer duidelijkheid is zal dat bekend gemaakt worden.

‘Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.’

Spreuken 2:6

Contact via de scriba scriba@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''