Bijbelonderwijs
Leerhuis

Het begrip ‘leerhuis’ komt uit de Joodse traditie. In een leerhuis komen mensen bij elkaar die geïnteresseerd zijn om teksten uit de Bijbel te begrijpen met de bedoeling er leefregels in te ontdekken voor hun eigen leven. Ook in onze gemeente is het leerhuis bedoeld om ons samen iets extra te verdiepen in wat wij als christenen geloven en daarover in gesprek te gaan. De onderwerpen die besproken worden, kunnen samenhangen met het jaarthema, maar er zullen zeker ook andere onderwerpen ter sprake komen.

Wanneer en waar?

De Leerhuisavonden voor het komende seizoen 2023 – 2024 zijn gepland op de volgende donderdagen: 

12 oktober

23 november

21 december

11 januari

15 februari

4 april

De avonden zijn in de Oude Pastorie en beginnen om 20.00 uur.

Iedereen is van harte welkom!

Wat kunt u dit kerkelijk seizoen verwachten?

De naam ‘leerhuis’ klinkt voor sommigen misschien wat ouderwets, maar dat is het zeker niet.

Iedereen vanaf 18 jaar is van harte welkom om één of meer avonden mee te doen!

We beginnen om 20.00 uur in de Oude Pastorie.

‘Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.’

Spreuken 2:6

Contact via de scriba scriba@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''