Kerk zijn
Het zegel

‘Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.’

Efeziërs 6 verzen 10 tot en met 18
kerklogo_vs2

Deze afbeelding is sinds de samenvoeging tussen de Hervormde Gemeenten van Oud- en Nieuw-Loosdrecht op 1 januari 2019 het kerkzegel van onze gemeente. Al vele jaren daarvoor deed dit zegel dienst als kerkzegel van de Hervormde gemeente Nieuw-Loosdrecht in de Sijpekerk.

De tekst die op dit zegel wordt afgebeeld is, zoals ernaast aangegeven: ‘Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.’ (NBV). Vers 11 begint met ‘Trek de wapenrusting van God aan…’.

 

De heer H. Brunekreef heeft naar aanleiding van de herdenking in 1978 van 400 jaar Reformatie in Loosdrecht, voorgesteld een nieuw kerkzegel te maken op basis van de genoemde tekst en wel met de afbeelding van een krijgsman. Brunekreef was destijds ouderling in onze gemeente en schrijver van het in 1977 uitgekomen boek ‘De Sijpekerk te Nieuw-Loosdrecht’.

Een passend voorbeeld van die krijgsman die ‘de wapenrusting Gods aantrekt’ was bij de hand: op de graftombe gelegen achter de kerk. Deze tombe behoort aan de in 1684 overleden predikant Jacobus Heirmans. In het steen van deze tombe is een krijgsman (heir) uitgewerkt. De krijgsman draagt een harnas, helm en zwaard. Deze afbeelding is de basis voor de krijgsman in het zegel, die ook voorzien is van een staf met een wapperende kruisvaan.

De eerdergenoemde Bijbeltekst is in het Latijn in het zegel aangebracht en ‘omstraalt de krijgsman’ onder het kruis: Confortamini in Domino et potentia virtutis eius.

Ten onrechte wordt nog wel eens aangenomen dat de figuur in het zegel een kruisvaarder zou zijn. Op het eerste oog lijkt dit wellicht het geval. Echter de Bijbeltekst die met deze afbeelding getekend is, de herkomst van de ‘krijgsman’, passend bij een stukje geschiedenis van het kerkgebouw, leren dat prachtig verhaal achter schuil gaat. Een opdracht en een bemoediging, ook voor ons in deze tijd.

 

Na de samenvoeging heeft de kerkenraad bewust gekozen dit zegel te handhaven, na aanpassing van de naam van gemeente. De oude tekst ‘KERKZEGEL HERV. GEMEENTE NW. LOOSDRECHT’ is begrijpelijkerwijs vervangen door ‘KERKZEGEL HERVORMDE GEMEENTE LOOSDRECHT’.

 

Het zegel wordt gebruikt op officiële documenten en waar voorheen stempels werden gebruikt om paperassen te markeren heeft de scriba nu een digitale versie in haar bezit.

Hier het oude en het nieuwe zegel naast elkaar