Algemeen
Privacy
Privacy, vertrouwen en een veilige omgeving vinden we binnen de Hervormde Gemeente Loosdrecht erg belangrijk, of het nou gaat om onze leden of om mensen die korter of langer met ons oplopen. Er is daarom ook een privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is bedoeld om je informatie te geven over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Ook de rechten die je als betrokkenen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, zijn opgenomen in deze verklaring.

‘Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild.’

Psalm 91:4

Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kun je contact opnemen met de kerkenraad via scriba@sijpekerk.nl