ZWO-commissie
Zendingscollecte

Najaarzendingscollecte 2023

Beste broeders en zusters, Graag vragen wij uw/jouw aandacht voor de Najaarszendingscollecte 2023.

IZB

Pionieren met Impact
“Geloven in Spangen”

Geloven in Spangen is een jonge multi-etnische christelijke gemeenschap in de Rotterdamse wijk Spangen en maakt onderdeel uit van de PKN in Nederland en de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven. Een paar jaar geleden zijn ze ontstaan vanuit het missionaire werk in de wijk. Elke zondag komen ze bij elkaar. Dat is best bijzonder, want bijna 50 jaar geleden deed de laatste koster het licht uit, in de Kapel van Spangen (een kerk met meer dan 800 zitplaatsen). De kerk is dus zogezegd terug van weggeweest.

 

Geloven in Spangen wil, geïnspireerd door Gods liefde voor ieder mens, een positieve bijdrage leveren aan het wonen en leven van de mensen in de wijk. Zo willen ze een kerk zijn op een manier die aansluit bij de wijk Spangen, een stadswijk die jarenlang bekend stond als het ‘afvoerputje’ van Rotterdam en waar meer dan 80 verschillende culturen op de vierkante kilometer met elkaar samenleven.

 

Geloven in Spangen kenmerkt zich door een kleinschalige aanpak, dichtbij de mensen, waarbij zoveel mogelijk wijkbewoners ingeschakeld worden. Ze weten zich geroepen om belangeloos betrokken te zijn in de plaatselijke gemeenschap(pen) en netwerken van de wijk Spangen. Daarom werken ze graag samen met anderen waarbij ze geloven dat die ander geliefd is door God, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, opleiding, sociale status, etniciteit, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etc.
In de projecten staan dan ook de onderlinge relaties centraal.

Open Doors

Open Doors Versterk christenen die onder digitale vervolging leven

Christenen hebben het zwaar in landen als China. De overheid houdt christenen continu in de gaten. Alle mogelijke middelen worden daarbij ingezet. Van camera’s op straat, tot huiszoekingen, afluisterpraktijken, inbreken op social media accounts en zelfs buren worden ingezet om te spioneren.

 

Er zijn staatskerken die een vergunning hebben van de overheid, maar diezelfde overheid dicteert wat daar wel en niet gezegd mag worden. Er hangen zelfs camera’s in de staatskerken. Geloven buiten de staatskerk om is illegaal en verboden. Zo probeert de overheid stevig grip te houden op het communistische gedachtengoed.

 

Veel christenen voelen zich niet veilig en komen daarom in het geheim samen. Dit is moeilijk en gevaarlijk. Want mensen die verdacht worden van geloof in Jezus worden in de gaten gehouden. Van godsdienstvrijheid is dan ook zeker geen sprake.

 

Christenen hebben het onder deze zware omstandigheden zo nodig om bemoedigd te worden, zodat zij staande blijven onder deze grote digitale druk. Jouw gebed en steun is een geweldige bemoediging voor hen! Doe je mee?

*Voor 21 euro krijgt een christen training om digitaal ‘onzichtbaar’ te blijven

GZB

Noodhulp Pakistan / Verwoesting huizen en kerken

Woensdag 16 augustus 2023 stormde een grote groep mensen een christelijke wijk in Jaranwala, Pakistan binnen. Een jongeman uit die wijk werd ervan beschuldigd dat hij de islam en de profeet Mohammed zou hebben beledigd. In Pakistan is dat strafbaar, vanwege de zogenoemde wet tegen godslastering. Helaas nemen groepen mensen het recht dan in eigen hand, nog voordat er een proces is geweest. Ook nu was dat het geval.

 

De regering van Pakistan heeft het geweld veroordeeld en het leger is nu aanwezig in de aangevallen woonwijk. Maar de schade is groot. Tientallen kerken zijn beschadigd of verwoest en ook vele woonhuizen zijn aangevallen en in brand gestoken. Zo’n 500 gezinnen zijn getroffen.

 

Enkele kerken en organisaties met wie de GZB samenwerkt, bieden hulp. Ieder van hen bereikt enkele tientallen gezinnen die alles kwijt zijn. Op korte termijn zijn voeding, kleding en beddengoed nodig. Ook is er hulp nodig om ervoor te zorgen dat mensen weer in hun huizen kunnen wonen. Helpt u mee?

Bid voor de christenen in Pakistan. Zij leven voortdurend onder dreiging van geweld tegen hen. Zelfs een beschuldiging van blasfemie kan al tot onrust leiden.

Wil(t) u deze projecten steunen?

Wij vragen om uw bijdrage voor deze belangrijke projecten; u kunt uw gift overmaken op de ZWO bankrekening:  NL58 RABO 03737 42630 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Loosdrecht Inzake ZWO . Bij de mededeling kunt u noteren naar welk(e)doel(en) uw voorkeur uitgaat; als u geen voorkeur invult, wordt uw gift over de drie doelen verdeeld.

 

De collecte in de dienst op zondag 5 november is ook bestemd voor deze drie doelen.

 

Hartelijk dank, de ZWO commissie  
Adrie Machielse, Hanny Schram, Marijke van Henten en Meta Drost