ZWO-commissie
Zendingscollecte

Pinksterzendingscollecte 2024

Graag vragen wij uw/jouw aandacht voor de Pinksterzendingscollecte 2024.
Door uw gift werkt u mee aan de verspreiding van het Evangelie! Als een gift niet mogelijk is, is gebed zo mogelijk nog belangrijker. Bent u ook betrokken bij het zendingswerk?

Open Doors

Geef de Bijbel cadeau

Het ZWO jaarproject! Wereldwijd hebben miljoenen volgelingen van Christus nog altijd geen eigen Bijbel. Maar de Bijbel geeft geloof om stand te kunnen houden tegen vervolging, hoop op een betere toekomst, en laat de liefde van God voor de mens zien.

Met jouw gebed voor Bijbels en jouw gift geef je geloof, hoop en liefde door. Voor 10 euro kan Open Doors een Bijbel geven aan één vervolgde christen.
Hoeveel Bijbels geef jij?

GZB

Maaltijden en Bijbels onderwijs voor Turkstalige Romakinderen

Gorno Ezerovo is een Romadorp in Oost-Bulgarije, vlakbij de stad Burgas. Het grootste deel van de gezinnen hier leeft in erbarmelijke omstandigheden. Er is werkloosheid, ondervoeding en analfabetisme onder alle leeftijden. Kind huwelijken zijn hier heel normaal. Midden in het dorp staat de Bulgaarse Methodistenkerk en deze kleine maar actieve gemeenschap wil een helpende hand bieden aan mensen in hun dorp. Vooral de vele kinderen en de problemen waar zij mee te maken krijgen, gaan hun aan ’t hart.

 

Wat houdt het project in? Voorganger ds. Krasimir Madzharov, zijn vrouw Pepa en vrijwilligers van de Bulgaarse Methodistenkerk openen dagelijks de kerkdeuren voor de kinderen uit de wijk en bieden hen elke dag minimaal één gezonde maaltijd aan, en het liefst twee. Ze praten en zingen met hen, lezen uit de Bijbel en proberen de kinderen goede dingen aan te leren en verkeerde gewoontes af te leren. Ze bezoeken ook de families thuis. De christenen staan in het dorp heel goed bekend. Ds. Krasimir is hoopvol dat als ze een jaar of vijf met deze kinderen en hun families oplopen, er dan dingen ten goede veranderen in het dorp. De kerk rekent op 50 kinderen en maaltijden per dag, dit alles kost € 2.500,– euro per maand.

IZB

Cross Culture Nieuwegein

“Cross Culture is een pioniersplek in Nieuwegein die zich richt op christenen en ‘zoekers’ afkomstig uit verschillende landen en culturele achtergronden. Het is een warme gemeenschap waar zowel christenen als niet-christenen zoeken naar de ontmoeting met God en met elkaar.

 

Bij de activiteiten en samenkomsten ligt de focus op mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Er wordt gekozen voor een ‘gezins-aanpak’, waarbij activiteiten worden geboden waaraan alle generaties kunnen deelnemen. Zodoende wordt er een natuurlijk netwerk voor gezinnen gevormd. In Nieuwegein is ongeveer 25% van de inwoners van allochtone afkomst. Velen daarvan zijn van huis uit christelijk. De praktijk leert dat deze mensen met hun komst naar Nederland vaak geen aansluiting vinden bij de Nederlandse kerken, maar wel behoefte hebben aan een kerk. Met name voor deze groep zou het mooi zijn als ze een weg kunnen vinden naar Cross Culture Nieuwegein.

 

“Wij vormen een groep van zo’n 50 mensen, van jong en oud, met verschillende nationaliteiten uit Nieuwegein. Wij willen elkaar ontmoeten en met elkaar Jezus (beter) leren kennen en volgen in onze stad, Nieuwegein. We ontmoeten elkaar minimaal twee keer per maand in een zgn. ‘Cross Culture Meeting’. Daar vieren we dat we één zijn in Christus, door samen te eten, te zingen, te bidden en te luisteren naar Gods Woord” volgens Theo Vreugdenhil.
Theo Vreugdenhil is de voortrekker en pionier van Cross Culture. Hij is actief betrokken bij CCN, o.a. in de coördinatie van de CC-Meetings, voorgaan, ceremoniemeesterschap en muzikale begeleiding. Het is zijn verlangen om CCN verder te dienen met de gaven die hij heeft gekregen.

Wij vragen om uw bijdrage voor deze projecten

U kunt uw bijdrage overmaken op de ZWO bankrekening:  NL58 RABO 03737 42630 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Loosdrecht Inzake ZWO . Bij de mededeling kunt u noteren naar welk(e)doel(en) uw voorkeur uitgaat; als u geen voorkeur invult, wordt uw gift over de 3 doelen verdeeld.

 

De collecte in de dienst op 1e Pinksterdag is ook bestemd voor deze 3 doelen.

 

Hartelijk dank, de ZWO commissie,  
Adrie Machielse, Hanny Schram, Marijke van Henten en Meta Drost