Kerkenwerk
Pastoraal team

Ons Pastoraal team

Dit team bestaat uit de predikant, de kerkelijk werker, de ouderlingen en pastoraal medewerkers.

De gemeente is ingedeeld in 8 wijken. Elke wijk heeft zijn eigen wijkouderling, waarbij sommige ouderlingen worden ondersteund door een pastoraal medewerker. Ook de HVD-bezoekvrijwilligers hebben hun ‘eigen’ wijk.

Wie uw ouderling, pastoraal medewerker of HVD-contactpersoon is ziet u verderop bij de wijkindeling.

De predikant en kerkelijk werker hebben overkoepelende werkzaamheden.

Mocht u vragen hebben voor uw ouderling, de predikant of één van de andere leden van het pastoraal team, schroom dan niet om contact op te nemen.

De contactgegevens zijn te vinden in de Informatiebrochure van onze gemeente die in oktober 2022 verschenen is.

Als u deze niet (meer) bij de hand heeft kunt u de benodigde gegevens altijd opvragen bij de scriba: scriba@sijpekerk.nl

Pastoraal werk predikant en kerkelijk werker

Dominee Heikoop is op 30 oktober 2022 verbonden aan onze gemeente.

Wilt u met dominee F.A.J. Heikoop of kerkelijk werker mevrouw M. F. van Schoonhoven in contact komen?

Klik dan hier

Pastoraal werk ouderlingen

De wijkouderling is in principe het eerste aanspreekpunt voor gemeenteleden, tenzij is afgesproken dat uw pastoraal medewerker als eerst benaderd wordt. De wijken zijn ingedeeld op straatnaam en de namen van de betreffende ouderling en pastoraal medewerker staan vermeld per wijk.

 

De ouderling of pastoraal medewerker hoopt dat u contact opneemt wanneer dat nodig is. Daarnaast probeert de ouderling ook voeling te houden met de gemeenteleden in zijn of haar wijk, door van tijd tot tijd huisbezoek te plannen.

Het is voor de ouderlingen van wezenlijk belang om te weten hoe het met u gaat en wat er in uw leven speelt, van hieruit hopen zij het geloofsgesprek te mogen voeren.

Het gesprek rond de Bijbel en het Evangelie biedt de mogelijkheid tot verbinding, verdieping en waar nodig ondersteuning. Hierdoor leren de ouderlingen ook waar zorgen en behoeften liggen, zodat zij deze mee kunnen laten wegen in het leiding geven aan de gemeente – bijvoorbeeld bij het maken van beleid of het organiseren van gemeenteavonden of thema’s voor de verkondigingen op zondag.

 

Helaas is het onze ouderlingen niet altijd duidelijk waar zij nodig zijn en zien zij soms mensen over het  hoofd. Daarom zijn de ouderlingen ook afhankelijk van informatie van derden en zij zouden het zeer waarderen als u hun in dat geval wijst op waar zij nodig zijn.

Pastoraal medewerkers

In een aantal wijken zijn pastoraal medewerkers aangesteld om de ouderlingen te ondersteunen bij het bezoekwerk. Zo kunnen er vaker pastorale bezoeken worden afgelegd.

 

Onze pastoraal medewerkers zijn geen ambtsdragers maar hebben bij hun aanstelling, in het midden van de gemeente, beloofd dat zij alles geheim zullen houden wat hen in vertrouwen is verteld.

 

De pastoraal medewerkers nemen deel aan de consistorievergaderingen.

Bezoekwerk Hervormde Vrijwilligers Dienst (HVD)

Deze bezoekdienst wordt gevormd door een groep van zusters en broeders die helpen bij het bezoekwerk. Zo gaan de bezoekvrijwilligers op bezoek bij een jubilerend echtpaar, als er een kleintje geboren is of wanneer iemand net thuis is na een ziekenhuisopname. Daarnaast kan de ouderling aangeven waar bezoek gewenst is. Zo bouwt de bezoekvrijwilliger, los van de ouderling, een band op met gemeenteleden en geeft hij/zij invulling aan de zorg voor elkaar.

Net als de wijkouderlingen zijn de bezoekvrijwilligers verdeeld over de ‘secties’. Hieronder vindt u de wijkindeling.

 

Kijk hier voor meer informatie over de HVD.

‘Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’

Matteüs 25: 34 tot 37

Contact via scriba@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''