Kerk zijn
Gemeenteprofiel

Zijn Kerk

Het begin van de wereldkerk ligt in de komst van Christus. Hij is gekomen om de weg naar het koninkrijk van God te ontsluiten. Hij is het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Bij Christus’ komst schemerde al door dat Hij niet alleen Israël maar ook de volkeren in Zijn koninkrijk wilde hebben. Toen de Heilige Geest op Pinksterdag zich uitstortte, werd dat nog sterker zichtbaar. Door Christus en de Geest krijgen we deel aan het heil van Israëls God. In haar geloven en belijden is onze gemeente verbonden met die wereldwijde gemeenschap van de kerk en weet zij zich onlosmakelijk verbonden met Israël.

Kerk zijn in Loosdrecht

De Hervormde Gemeente Loosdrecht is een middelgrote dorpsgemeente aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Oud, jong en iedereen daartussenin vindt een kerkelijk thuis in onze gemeente. Veel gemeenteleden wonen in de dorpskernen Oud- en Nieuw-Loosdrecht, maar ook vanuit nabijgelegen plaatsen of studentensteden zijn gemeenteleden verbonden aan deze gemeente.

 

Wij staan in de protestantse traditie. Dat wil zeggen dat de Bijbel voor ons de bron en de norm voor het geloof is. De bron van ons geloof: door persoonlijke en gemeenschappelijke omgang met de Schriften voeden we ons met de woorden van God. Zonder de Heilige Schrift zou ons geloof en leven verdorren en verkommeren. De norm van het geloof: we laten ons door de Heilige Schrift corrigeren en op de goede weg brengen. Wij wijzen af wat de Bijbel weerspreekt.

Dat is geen gemakkelijke opgave, daarvoor is een voortdurend luisteren nodig. We worden aangesproken door het woord dat God zelf tot Israël en ons sprak: “Hoor, Israël!”.

Daarnaast willen wij ook gemeente zijn in verbondenheid met de wereldkerk. Wij zijn onderdeel van Gods wereldwijde ‘lichaam’. Samen met Zijn wereldwijde gemeente willen wij God aanbidden en loven, naar Zijn woorden luisteren en ons laten inspireren om het goede te doen.

Daarbij is het van ons van groot belang om het heil dat ons geschonken is, over te dragen op onze jongeren. En we verlangen ernaar om het evangelie door te geven aan onze omgeving die van het evangelie is vervreemd. We zijn gemeente omdat we niet op onszelf kunnen geloven. We hebben de Geest nodig en elkaar om wat ons gegeven is, vast te houden en door te geven.

Missie

De gemeente wil in haar doen en laten gelovig en vertrouwend Jezus volgen, onze Verlosser en opgestane Heer. We zijn een gemeenschap die leeft van en uit Gods liefde in Christus. We willen daarom in die liefde samenleven en daarvan naar binnen en naar buiten getuigen, geïnspireerd door de Heilige Geest. Daarbij staat het verlossend werk van Christus Jezus centraal.

‘We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar’.

2 Korintiërs 5 vers 7 (NBV)

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''