Gebouwen
Sijpekerk

In onze prachtige historische kerk wordt al eeuwenlang God lof gezongen en vieren wij ook nu nog elke zondag tweemaal onze erediensten. Elke zondag gaan de kerkdeuren open voor de diensten om 10.00 uur en 18.30 uur. Voorafgaande aan deze diensten worden de klokken geluid.
De kerk wordt ook gebruikt voor rouw- en trouwdiensten, vieringen rond de christelijke feestdagen, concerten, de Open kerk-tentoonstellingen en andere kerkelijke activiteiten.
Omdat de kerk de grootste ontmoetingsruimte biedt binnen de Loosdrechtse gemeenschap, heeft dit prachtige gebouw ook onderdak geboden aan o.a. symposia, musicals, scholendiensten en lezingen. Dit alles in goed overleg en met respect voor religie en liturgische voorwerpen en de voorwaarden die daardoor aan gebruik en verhuur zijn verbonden.

 

Aan de oostzijde bevindt zich de hoofdingang, onder in de statige toren.
De inrit langs de hoofingang geeft toegang tot de ruime parkeerplaats, behorende bij de kerk. Deze inrit is ook te toerit naar de Oude Pastorie die achter de kerk gelegen is.
Aan de noordzijde, langs de Nieuw-Loosdrechtsedijk, bevindt zich de zijuitgang. Aan de ‘achterzijde’, de westkant, is de deur naar de consistorie, via een trappetje bereikbaar.
Aan de zuidkant van de kerk bevindt zich de begraafplaats met oude graven.

 

De Sijpekerk en Oude Pastorie zijn omgeven door een ruime tuin. De tuin achter de Oude Pastorie is vooral in de zonnige maanden een prachtige plek voor allerlei kerkelijke activiteiten, heerlijk beschut onder de oude bomen. Deze prachtige tuin en de oude begraafplaats worden met enthousiasme en de grootste zorgvuldigheid onderhouden door een ploeg van tuinvrijwilligers.

Trouwen in de Sijpekerk

Ook voor bruidsparen van buiten de Hervormde Gemeente Loosdrecht is het mogelijk de Sijpekerk te huren voor een huwelijksdienst. De huwelijksdienst dient dan te worden gehouden onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van een andere Protestantse Kerk (het eigen kerkgenootschap). Die kerkenraad moet schriftelijk toestemming vragen via de scriba van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Loosdrecht via scriba@sijpekerk.nl Als er geen bijzondere omstandigheden zijn, kan het bruidspaar met de eigen predikant en kerkenraad een dienst houden. De kerk wordt vooralsnog alleen beschikbaar gesteld als het gaat om een huwelijk tussen man en vrouw.

Rouwen en condoleren in de Sijpekerk

Naast het vieren vreugdevolle bijeenkomsten biedt de Sijpekerk ook ruimte voor rouwplechtigheden en condoleance.

 

Voor vragen over de mogelijkheden kunt u terecht bij ouderling-kerkrentmeester Gert-Jan Verhoeven.

‘Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’

Matteüs 18: 20

Adres: Nieuw-Loosdrechtsedijk 171

Voor gebruik, verhuur of vragen kunt u contact opnemen met ouderling-kerkrentmeester Gert-Jan Verhoeven: genjverhoeven@gmail.com

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''