Kerkenwerk
Pastoraat

Zorgen voor elkaar

Kenmerkend voor de gemeente van Christus Jezus is dat er pastorale zorg wordt verleend. Jezus heeft ons opgeroepen tot onderlinge liefde toen Hij zei: ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.’ (Johannes 13: 34).

Daarin klinkt de opdracht door dat alle gemeenteleden een belangrijke taak hebben in de ‘zorg naar elkaar’. Daarnaast wordt deze taak ‘georganiseerd’ ingevuld door de kerkenraad en in het bijzonder door het pastoraal team. Het team wordt ondersteund door de bezoekvrijwilligers van de HVD (Hervormde Vrijwilligers Dienst). Het voornemen van de kerkenraad is gemeenteleden toe te rusten voor het beoefenen van deze vorm van pastoraat. 

‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

Johannes 13 vers 34-35

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''