Kerk Zijn
Gezinsdienst

‘Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.’

Deuteronomium 6: 6-7

Iedere éérste zondag van de maand (m.u.v. de maand augustus) is er een ‘gezinsdienst’: een dienst voor álle leeftijden, maar meer gericht op tieners en kinderen dan anders. De invulling van deze diensten is nog wel in ontwikkeling, want nog niet het ‘hele gezin’ is aanwezig in de kerk, want de allerkleinsten blijven bij de oppas en de jongste kinderkerkgroep heeft ook haar eigen bijeenkomst.

De predikant bereidt deze dienst veelal voor met een aantal gemeenteleden en probeert meer dan anders rekening te houden met de jongere generatie (voornamelijk de tieners). De tieners van de jeugdkerk en de oudste groep van de kindernevendienst zijn aanwezig.


Er is ruimte voor een wat uitgebreider ‘kindermoment’ en in de gezinsdienst wordt het Woord en Lied van de Maand  gepresenteerd. Ook bieden deze diensten vaak gelegenheid om bijzondere activiteiten bij de gemeente onder de aandacht te brengen, dat gebeurt soms tijdens een dienst maar vaak ook erna.

Na afloop van de gezinsdienst is iedereen uitgenodigd om gezamenlijk koffie te drinken in of achter de Oude Pastorie. Lees daar ook meer over bij ‘Ontmoeting’ (link).

De bediening van de heilige Doop wordt bij voorkeur tijdens een gezinsdienst gepland.

Heb je een vraag? Laat het weten! jeugdouderling@sijpekerk.nl of scriba@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''