Samen ZIjn
Ouderenmiddag

De diaconie probeert ontmoetingen te organiseren voor ouderen binnen en buiten onze gemeente. Rond de christelijke feestdagen worden er vieringen georganiseerd, maar ook op andere momenten willen de diakenen bijeenkomsten realiseren.

Omdat de middagen zich in het verleden altijd goed leenden voor deze bijeenkomsten is de naam ‘ouderenmiddag’ ontstaan en die houden we er nog even in…

Samen

De diakenen zien in deze jachtige en individualistische tijd dat er behoefte aan ontmoeting en gezelligheid. Samen met een aantal gemotiveerde vrijwilligers zetten zij zich dan ook in om ouderen deze ontmoeting en gezelligheid te bieden. Een aantal maal per jaar is deze ontmoeting dus ook rondom Gods Woord.

 

Het afgelopen seizoen was fysieke ontmoeting helaas maar beperkt mogelijk. Wel is er gezocht naar alternatieven. Zo heeft de Paasviering in aangepaste vorm digitaal plaatsgevonden. Deelnemers konden zich aanmelden en zo de viering digitaal meevieren, ook kregen zij wat lekker thuisbezorgd.
Hoe fijn het ook was dat deze mogelijkheid er was hopelijk is er komend seizoen meer ruimte om elkaar op te zoeken.

Wanneer?

De diakenen hebben op 13 oktober 2021 weer een ouderenmiddag gepland!

Deze middag staat ontmoeting op de eerste plaats, maar een deel van de middag zullen we aan de hand van prachtige dia’s van Oostenrijk ook God eren om zijn schepping.

 

Op 15 december hopen we een kerstviering te houden.

‘Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.’

Colossenzen 3:12

Mocht u vragen hebben dan staan de diakenen voor u klaar: diaconie@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''