Kerkenwerk
Ouderlingen

Onze ouderlingen zijn:

Margaret van der Veer

Johan van Loenen 

Dolf de Groot

Johan van de Koppel

Karen Steernberg

Daan Molenaar

Conny Lodder

Nelly van Herk

sectie 1               

sectie 2

sectie 3

sectie 4

sectie 5

sectie 6

sectie 7

sectie 8

‘Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.’

Efeziërs 4:15

U kunt via de scriba in contact komen met de betreffende ouderling: scriba@sijpekerk.nl

Kijk voor het werk van onze ouderlingen bij Pastoraal Team

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''