Kerkenwerk
Veilige Kerk

Het is belangrijk dat elk gemeentelid zich veilig en gerespecteerd weet. Het mag niet geaccepteerd worden dat mensen vanuit een bepaalde positie op welke manier dan ook macht gebruiken ten koste van anderen. Kinderen, jongeren maar ook ouderen en kwetsbare gemeenteleden moeten ongestoord deel uit kunnen maken van onze gemeente. Ongewenste situaties willen we uiteraard voorkomen.

Beleid Veilige Kerk in onze gemeente

Naast bewustzijn en een respectvolle omgang met elkaar is het goed om als gemeente duidelijke regels en beleid te hebben. In dit beleid is opgenomen:

  • Het met aandacht selecteren van vrijwilligers
  • Het hanteren van een gedragscode 
  • Het aanstellen van gekwalificeerde vertrouwenspersoenen per gemeente of per ring van gemeenten.
  • Een VOG aanvragen voor vrijwilligers/ambtsdragers die met kwetsbare mensen werken of leidinggevende taken hebben en voor predikanten en kerkelijk werkers, verbonden aan een gemeente. 

Werven en selecteren van vrijwilligers

De kerk kan niet zonder vrijwilligers.  We kunnen niet zonder maar we kiezen  zorgvuldig wie we inzetten
We moeten zorgvuldig selecteren want het werken met kwetsbaren, zowel ouderen als jongeren in onze gemeente vereist dat. Daarvoor hebben we regels opgesteld.

  • Elke vrijwilliger moet de gedragscode kennen en/of ondertekenen
  • Met elke vrijwilliger is regelmatig een gesprek om terug te blikken en vooruit te kijken
  • De kerkenraad stelt vast welke vrijwilligers een recente VOG moeten inleveren
  • Wanneer er vrijwilligers geworven worden wordt melding gemaakt van het feit dat er een recente VOG moet kunnen worden getoond
  • Aangezien een VOG een momentopname is zullen zo nodig ook referenties worden ingewonnen

Gedagscode

Om helder te hebben wat de kerkenraad van een vrijwilliger verwacht die werkzaam is in onze gemeente hebben we een gedagscode opgesteld. een link daarvoor is onder aan deze pagina opgenomen. 

Vertrouwenspersonen in onze gemeente

Toch kan het gebeuren dat iemand zich slachtoffer voelt van een bedreigende situatie in welke vorm dan ook. Daarvoor kunnen en mogen we niet wegkijken. Wanneer u in een dergelijke situatie terechtkomt, of wanneer u vermoedt dat iemand anders zich benadeeld of bedreigd voelt, kunt u  zich wenden tot één van de twee vertrouwenspersonen die in onze gemeente beschikbaar zijn: dit zijn Dik Mur en Tineke van Berg. Zij zullen u zo goed mogelijk terzijde staan.

Sinds hun benoeming zijn Dik en Tineke, als vertrouwenspersoon, bezig het Stappenplan Veilige Kerk te introduceren. Daarin worden zij bijgestaan door een viertal gemeenteleden die bij het jeugd- en kringenwerk betrokken zijn. Samen vormen zij de commissie Veilige Kerk.

‘Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.’

Romeinen 12: 18

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''