Bijbelonderwijs
Huiskringen

Kerkelijk seizoen 2023-2024

De huiskring is een goede aanvulling op de zondagse kerkdiensten. De naam spreekt eigenlijk voor zich: broeders en zusters komen in huiselijke setting in kleine kring bij elkaar.

 

Maandelijks komen we op een doordeweekse dag bij elkaar om uit de bijbel te lezen, te bidden en te spreken over een bepaald onderwerp. ‘Ontmoeting’ staat daarbij centraal: tussen zusters en broeders (horizontaal) en met God (verticaal).

Deze ontmoeting draagt bij aan de verrijking van ons geloofsleven, zodat dit meer en meer handen en voeten krijgt in ons dagelijks keven.

 

Er zijn 6 huiskringen die van elkaar verschillen in samenstelling, locatie en moment van samenkomen. Hieronder vind je een overzicht.

Onze kringen

Kring 1

Komt bijeen op de eerste woensdagochtend van de maand.

Adres: wisselend bij één van de deelnemers. Aanvang: 10:00 uur.

De eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen is op 4 oktober.

Contactpersoon voor deze kring is: Elien Ahlrichs

Kring 2

Komt bijeen op de eerste dinsdagavond van de maand.

Adres: de Oude Pastorie.

De eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen is op 3 oktober.

Contactpersoon voor deze kring is: Martin Schram

Kring 3

Komt bijeen op de tweede dinsdagavond van de maand.

Adres: Nieuw Loosdrechtsedijk 142. Aanvang 20:00 uur.

De eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen is op 10 oktober.

Contactpersoon voor deze kring is: Gert Jan Oosterlee

Kring 4

Komt bijeen op de tweede maandagochtend van de maand.

Adres: Laan van Eikenrode 42. Aanvang 9:30 uur.

De eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen is op 9 oktober.

Contactpersoon voor deze kring is: Wil Aalberts

Kring 5

Komt bijeen op de derde maandagavond van de maand.

Adres: de Oude Pastorie. Aanvang 20:00 uur

De eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen is op 18 september.

Contactpersonen voor deze kring zijn: Tineke van den Berg en Gery Meijers

BLOOM-kring

Wij zijn een vrouwenkring voor 30/40/50-ers.

Ons doel is samen God zoeken en Hem beter leren kennen.

Daarnaast proberen we het leven met elkaar te delen. Wij vinden het waardevol om als geestelijke zussen met elkaar verbonden te zijn, elkaar te bemoedigen, te troosten en op te bouwen zoals in 1 Korintiërs 14 staat.

We hebben onze kring Bloom genoemd, omdat we als christenen een opdracht hebben om te bloeien waar we gepland zijn. “Bloom where you are planted“.

Dat proberen we met vallen en opstaan te doen.

Adres: wisselend bij de deelnemers thuis, maar de eerste bijeenkomst is op woensdagavond 6 september, bij Nathalie Botje thuis. Aanvang 20.00 uur

Contactpersoon voor deze kring is: Suzanne Hiddink

‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’

Johannes 6: 35

Belangstelling of een vraag?

 

Als je belangstelling hebt om je

bij één van de kringen aan te sluiten

of

als je een keer vrijblijvend

een kringavond bij wilt wonen

 

neem dan contact op via mschram3@live.com

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''