Bijbelonderwijs
Huiskringen

De huiskring is een goede aanvulling op de zondagse kerkdiensten. De naam spreekt eigenlijk voor zich: broeders en zusters komen in huiselijke setting in kleine kring bij elkaar.

Maandelijks komen we op een doordeweekse dag bij elkaar om uit de bijbel te lezen, te bidden en te spreken over een bepaald onderwerp. ‘Ontmoeting’ staat daarbij centraal: tussen zusters en broeders (horizontaal) en met God (verticaal). Deze ontmoeting draagt bij aan de verrijking van ons geloofsleven, zodat dit meer en meer handen en voeten krijgt in ons dagelijks keven.

Er zijn 5 huiskringen die van elkaar verschillen in samenstelling, locatie en moment van samenkomen.

Kerkelijk seizoen 2021-2022

Als leidraad voor de ontmoetingen gebruiken de huiskringen een boekje als basis voor het geloofsgesprek. De afgelopen seizoenen hebben alle kringen hetzelfde boekje gebruikt.

Voor het seizoen 2021/2022 is het gebruik van hetzelfde boekje losgelaten omdat de coronacrisis sommige kringen heeft stilgelegd. Het merendeel van de huiskringen zal het boekje ‘Durf Daniel te zijn’ gaan behandelen. Informatie over het te volgen boekje door jouw kring kun je bij de huiskringleider krijgen.

Onze kringen

Kring 1

Komt bijeen op de eerste woensdagochtend van de maand.

Adres: wisselend bij één van de deelnemers. Aanvang: 10:00 uur.

De eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen is op 6 oktober.

Contactpersoon voor deze kring is: Elien Ahlrichs-Molenaar

 

Kring 2

Komt bijeen op de eerste dinsdagavond van de maand.

Adres: wisselend bij één van de deelnemers. Aanvang 20:00 uur.

De eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen is op 5 oktober.

Contactpersoon voor deze kring is: Martin Schram

 

Kring 3

Komt bijeen op de tweede dinsdagavond van de maand.

Adres: Nieuw Loosdrechtsedijk 142. Aanvang 20:00 uur.

De eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen is op 12 oktober.

Contactpersoon voor deze kring is: Gert Jan Oosterlee

 

Kring 4

Komt bijeen op de tweede maandagochtend van de maand.

Adres: Laan van Eikenrode 42. Aanvang 9:30 uur.

De eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen is op 11 oktober.

Contactpersoon voor deze kring is: Wil Aalberts

 

Kring 5

Komt bijeen op de tweede maandagavond van de maand.

Adres: wisselend bij één van de deelnemers. Aanvang 20:00 uur

De eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen is op 13 september.

Contactpersonen voor deze kring zijn: Tineke van den Berg en Gery Meyers-Krooneer

‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’

Johannes 6: 35

Belangstelling of een vraag?

Als je belangstelling hebt om je bij één van de kringen aan te sluiten of als je een keer vrijblijvend een kringavond bij wilt wonen, neem dan contact op via mschram3@live.com

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''