Samen ZIjn
Koffieochtend

Wanneer staat de koffie klaar?

Elke derde woensdagochtend van de maand is er een koffieochtend voor de dames van onze gemeente. De ochtenden worden gehouden in de Oude Pastorie en beginnen om 10.00 uur.

Tientallen jaren geleden zijn deze koffieochtenden ontstaan uit behoefte aan een goed gesprek van hart tot hart, bezinning, verdieping, maar ook ‘gewoon’ gezellig samen zijn onder het genot van een kopje koffie. Dit contact bindt samen en biedt de mogelijkheid om met elkaar mee te leven in mooie maar soms ook moeilijke tijden.

Het team dat deze ochtenden organiseert probeert elk seizoen een gevarieerd programma samen te stellen waarbij ontmoeting een belangrijke plaats inneemt.

Zo worden er sprekers uitgenodigd voor themaochtenden waarbij Gods woord centraal staat, ook wordt er regelmatig een Bijbelstudie voorbereid, wordt er een Kerst- en Paasviering georganiseerd of een creatieve ochtend verzorgd.

Meestal wordt het seizoen afgesloten met een dagje uit.

 

Kledingactie

Ook organiseert het team van de koffieochtend tweemaal per jaar een kledingactie voor een goed doel. Alle deelnemers van de koffieochtend dragen hun steentje daaraan bij.

‘Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.’

Job 6:14

Neem contact op via de scriba@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''