Jeugdwerk
Catechese

De jongeren in de gemeente kunnen catechese volgen.
Tijdens catechese wordt Bijbel- en geloofsonderwijs gegeven en is er de ruimte om vragen te stellen aan leiding en leeftijdsgenoten. Wij nodigen alle tieners en jongeren van harte uit om mee te doen!

Dit seizoen zijn er vier catechesegroepen, ingedeeld naar leeftijd, geleid door het catecheseteam.  Dit jaar bestaat het team uit onze kerkelijk werker Marcelle van Schoonhoven en mentoren Wilma Hennipman, Dolf de Groot en Christien van Leusen. De eerste bijeenkomsten waren op maandag 20 september.

 

Hieronder staan de groepen kort beschreven.

Let op! Er is wat gewisseld – waardoor de onderstaande tijden afwijken van de uitnodiging die je hebt ontvangen. De onderstaande tijden zijn correct!

Groep 1

Deze groep is voor de tieners die starten op de middelbare school (veelal 12 jaar). Deze groep wordt geleid door Marcelle en komt samen in het Wijkgebouw op maandagmiddag van 16.30 uur en 17.30 uur.

 

Groep 2

De tweede groep is voor de jongeren die vorig jaar begonnen zijn met catechisatie, de tweedeklassers van de middelbare school. Dit jaar is de leiding in handen van Dolf en Marcelle.

Op dinsdagavond komt deze catechesegroep samen in het Wijkgebouw van 19.00 uur en 20.00 uur.

 

Groep 3

De derde groep jongeren, de derdeklassers van de middelbare school, komt samen op maandagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur, ook in het Wijkgebouw.

Deze groep wordt geleid door Christien en Marcelle.

 

Groep 4

De laatste groep jongeren is 14 jaar en ouder. Zij worden begeleid door Wilma en Marcelle en ontmoeten elkaar op dinsdagavond van 20.15 uur tot 21.15 uur in het Wijkgebouw.

Belijdeniscatechese

Op dit moment is er nog geen belijdeniscatechese gestart. Wanneer het catecheseteam hier meer over te melden heeft, leest u dat op deze pagina.

 

Nieuwsgierig naar wat openbaar belijden van je geloof inhoud? Lees hier dan verder.

VRAAG 1 Wat is jouw enige houvast, voor altijd?

ANTWOORD Dat ik voor altijd en helemaal met lichaam en ziel het eigendom van de Heere Jezus ben en niet meer voor mijzelf leef. Mijn trouwe Zaligmaker heeft met Zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volledig betaald. En Hij heeft mij uit de macht van de duivel verlost. Mijn hemelse Vader zorgt elke dag zo goed voor mij, dat geen haar van mijn hoofd zal vallen als Hij dat niet wil. Zelfs alles wat ik meemaak, moet meewerken aan mijn zaligheid. Door de Heilige Geest verzekert Hij aan mij dat ik eeuwig bij Hem mag leven en Hij zorgt ervoor dat ik nu graag voor Hem wil leven.

Vraag 1 + antwoord Heidelbergse Catechismus

Heb je nog andere vragen? Mail naar: scriba@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''