Jeugdwerk
Catechese

De jongeren in de gemeente kunnen catechese volgen. Tijdens catechese wordt Bijbel- en geloofsonderwijs gegeven en is er de ruimte om vragen te stellen aan leiding en leeftijdsgenoten. Wij nodigen alle tieners en jongeren van harte uit om mee te doen!

Dit seizoen zijn er twee catechesegroepen, ingedeeld naar leeftijd, geleid door het catecheseteam. Dit jaar bestaat het team uit dominee Heikoop, kerkelijk werker Marcelle van Schoonhoven en mentoren Wilma Hennipman en Christien van Leusen. De eerste bijeenkomsten zijn gestart op dinsdag 19 september.

 

Hieronder staan de groepen kort beschreven.

 

Groep 1

Deze groep is voor de tieners van klas 1 tot en met 4 van de middelbare school. Deze groep wordt geleid door dominee Heikoop en Marcelle en mentor Christien, en komt samen in de Oude Pastorie op dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur.

 

Groep 2

De tweede groep is voor de jongeren van klas 5 en hoger, tot de leeftijd van 20 jaar. Deze groep wordt geleid door dominee Heikoop en mentor Wilma. We ontmoeten elkaar op dinsdagavond van 20.15 uur tot 21.15 uur ook in de Oude Pastorie.

 

Locatie is dus de Oude Pastorie achter de kerk. Voor vragen neem contact met ons op.

Belijdeniscatechese

Voor komend seizoen is er de mogelijkheid om een groep van belijdeniscatechese te starten. Heb je interesse om hier aan mee te doen, om je te oriënteren op het doen van belijdenis van het geloof, neem dan contact op met Marcelle over de mogelijkheden.

 

Nieuwsgierig naar wat openbaar belijden van je geloof inhoud? Lees hier dan verder.

VRAAG 1 Wat is jouw enige houvast, voor altijd?

ANTWOORD Dat ik voor altijd en helemaal met lichaam en ziel het eigendom van de Heere Jezus ben en niet meer voor mijzelf leef. Mijn trouwe Zaligmaker heeft met Zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volledig betaald. En Hij heeft mij uit de macht van de duivel verlost. Mijn hemelse Vader zorgt elke dag zo goed voor mij, dat geen haar van mijn hoofd zal vallen als Hij dat niet wil. Zelfs alles wat ik meemaak, moet meewerken aan mijn zaligheid. Door de Heilige Geest verzekert Hij aan mij dat ik eeuwig bij Hem mag leven en Hij zorgt ervoor dat ik nu graag voor Hem wil leven.

Vraag 1 + antwoord Heidelbergse Catechismus

Heb je nog andere vragen? Mail naar: scriba@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''