ZWO-commissie
Financieel

De ZWO-commissie komt aan haar financiën:

De hierboven genoemde gelden worden voornamelijk aangewend om het lopende gemeenteproject te ondersteunen; het zendingswerk van Heleen van der Sluis in Bosnië. Ook worden kosten voor zendingsavonden of bijvoorbeeld een kaarten-schrijf-actie hiervan betaald. De opbrengsten van de voorjaarszendings-, pinkster- en najaarszendingscollecte worden direct afgedragen aan de daarvoor bestemde doelen. Via de Kerkklok wordt de gemeente geïnformeerd over de opbrengsten en bestedingen. Jaarlijks wordt er een jaarrekening opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de diaconie. De jaarrekening is voor ieder gemeentelid vrij opvraagbaar. Wij zijn blij met uw giften zodat wij namens u kunnen meewerken aan de zendingsopdracht.

Wilt u onze doelen financieel ondersteunen?  

Diaconie Hervormde Gemeente Loosdrecht inzake ZWO:
NL 58 RABO 0373742630

Penningmeester Hanny Schram

Acties van de ZWO-commissie

ZWO eieractie voor voedselbank

De ZWO gaat met financiële steun van de diaconie 550 gezinnen eieren kunnen geven. Zodat deze gezinnen met Pasen ook een eitje kunnen eten.