Kerk Zijn
Jeugdkerk

‘Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft.’

Efeziërs 5: 1

Tijdens de morgendienst is er een ‘nevendienst’ voor jongeren van 12 tot 16 jaar, dit noemen we de jeugdkerk. ‘Neven’ staat voor naast, omdat de jeugdkerk plaatsvindt tijdens (naast) de dienst in de kerk.

Tijdens gezinsdiensten en jeugddiensten is er géén jeugdkerk omdat wij deze diensten samen met de jongeren in de kerk willen vieren. De jeugdkerk start om 10.00 uur in de Oude Pastorie (achter de kerk), met uitzondering van de Avondmaalsdiensten waarbij de jongeren in de kerk starten.

Dus ben je tussen de 12 en 16 jaar dan ben je van harte welkom bij deze nevendiensten. Bij jeugdkerk hoef je dus niet zo lang stil te zijn. Sterker nog, we willen graag dat je je mond open doet! Want nadat we zijn begonnen met zingen en bidden, lezen we een stuk uit de bijbel en willen daar samen over praten.

In die gesprekken proberen wij dan samen de betekenis te zoeken van wat we hebben gelezen en dan te bedenken wat dat voor onszelf in deze tijd te betekenen heeft. Hiervoor gebruiken we dezelfde methode als die bij de kinderkerk wordt gebruikt, namelijk ‘Vertel Het Maar’. We starten in de Oude Pastorie, maar gaan gelijktijdig met de kinderkerk naar de kerk en sluiten daar aan voor het dankgebed, de collecte en de zegen.

 

Nog even kort

Voor wie: Iedereen van 12 jaar tot 16 jaar (Dus meestal vanaf dat je naar de middelbare school gaat)

Waar: De Oude pastorie, achter de kerk of als we niet samen kunnen komen via de computer. In dat geval delen we de link voor de bijeenkomst via de app-groep van de jeugdkerk.

Wanneer: Elke zondag 10 uur, maar niet:

  • op de eerste zondag van de maand, want dan is het gezinsdienst;
  • op zondagen waarop er ook een jeugddienst is;
  • op christelijke feestdagen (Pasen, Pinksteren en Kerst afhankelijk van hoe het valt), dan zitten we samen in de kerk;
  • bij de heilige Doop-, belijdenis en bevestigingsdiensten, dan zitten we ook samen in de kerk;
  • zondagen dat het heilig Avondmaal wordt gevierd. Dan is er wel jeugdkerk, maar starten we in de kerk, en komen niet meer terug (net als de kinderkerk).

 

Afhankelijk van de belangstelling en of het lukt om te plannen, willen we proberen om ook nog één of enkele activiteiten te organiseren. Nu de verwachting is dat de groep weer groter wordt, ontstaan er hopelijk meer mogelijkheden. Heb je vragen of wil je meer weten, dan weet de scriba waar jij terecht kunt.

Wil je meer weten? Laat het weten! jeugdouderling@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''