Kerk Zijn
Liturgie

Morgendienst | Belijdenisdienst

Zondag 14 april 2024 |  10.00 uur

Ds. F. Heikoop gaat voor en in deze dienst waarin drie jonge broeders

openbare geloofsbelijdenis hopen af te leggen. 

Daarnaast zal er aandacht zijn voor het Focus-traject.

 

Wij lezen uit de Bijbel:

Mattheus 10: 25-33

Filippenzen 1: 3-11

 

Wij zingen samen:

Psalm 105 vers 1

Hemelhoog 336: 1 en 2

Gezang 442: 1 – 4

Hemelhoog 177 (Lied van de maand)

Hemelhoog 433: 1 – 3

Psalm 150A (Nieuwe Liedboek)

Psalm 134: 3 (Oude Berijming)

Psalm 149 vers 1

 

Avonddienst | Sijpekerk

Zondag 14 april 2024 |  18.30 uur

Voorganger ds. H. Klink uit Marken

Thema: ‘Wat zou jij doen?’ n.a.v. Johannes 21: 15

 

Wij lezen uit de Bijbel:

Micha 4: 1 – 5

Johannes 21: 15 – 24

 

Wij zingen samen:

Psalm 25: 3 en 4 

Hemelhoog 330: 1 en 3

Psalm 136: 1, 2, 11, 12 en 13

Gezang 75: 8 en 14

Gezang 481: 1 en 2

Psalm 145: 3

Gezang 426: 1 en 5 

 

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''