Bijbelonderwijs
Groeien in Geloof

‘Groeien in geloof’ is een podcastserie van de Hervormde Gemeente Loosdrecht.

‘Groeien in geloof’ is een podcastserie van de Hervormde Gemeente Loodrecht. Eens in de twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering. Ze zijn bedoeld als bemoediging en toerusting om even ruimte te maken voor God en het Evangelie.
Marcelle van Schoonhoven, kerkelijk werker in onze gemeente wil je op deze manier bemoedigen, leren en laten groeien in geloof.


Marcelle van Schoonhoven, hebben aan de hand van verschillende thema’s de Bijbel geopend en uitgelegd.
Zo hebben zij het ‘Bijbels ABC’ (van de A van aanbidding tot de Z van zachtmoedigheid) besproken, gevolgd door een serie over Bijbelse personen en in de zomerperiode van 2021 gingen we ‘mee op reis in de Bijbel’.
Sinds de startdag, afgelopen 20 september, staat het Jaarthema centraal in de filmpjes en podcasts. Op dit moment is zij bezig met een serie over Bijbelse begrippen. Kernwoorden die in het Christelijk geloof een belangrijke rol spreken. 

Het Jaarthema voor dit seizoen is: ‘Een goed verhaal – Gods boodschap doorgeven aan de wereld’.

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''