Algemeen
Samenvoeging

Samenvoeging Hervormde gemeenten Oud- en Nieuw-Loosdrecht

15 september 2019

In mei 2014 zijn in een gezamenlijke kerkenraadsvergadering de eerste stappen gezet tot verdieping van de samenwerking. In Oud-Loosdrecht was de noodzaak tot een vorm van samenwerking op dat moment al voelbaar. De zorg hierover bleek een gezamenlijke zorg, in broederliefde. Zo is ook in Nieuw-Loosdrecht de bewustwording ontstaan dat de samenwerking verder ingekleurd moest worden en de gedachten over samengaan verder gestalte moesten krijgen. Dit werd het bestaansrecht en de opdracht van de commissie ‘Oud & Nieuw’ die in oktober 2014 van start is gegaan en die vanaf november 2015 de betekenisvolle naam ging dragen: ‘In geloof gaan wij samen’. Wij groeiden toe naar één gemeente met één kerkenraad. In september 2016 werd er een gezamenlijke startdienst gehouden en verscheen er een gezamenlijke jaargids. De ouderlingen van beide gemeenten vergaderden gezamenlijk en ook de colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters kwamen op regelmatige basis bij elkaar. Inmiddels werd er ook gezamenlijk catechese gegeven en is er een samenwerking tussen de jeugdclubs.

‘Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.’

1 Korintiërs 12: 12
Oud-Loosdrecht,_de_Nederlands_Hervormde_kerk_RM26225_foto7_2017-07-09_16.01
2019-01-25-katDO1-bijKPOud-Loosdrecht25-2-FC_web

In beide gemeenten bleek de beoogde samenvoeging tussen Oud- en Nieuw-Loosdrecht breed gedragen te worden door de gemeenteleden. Op 31 januari 2018 is er in beide gemeenten een gemeenteavond gehouden, waarin de plaatselijke regeling voor de nieuw te vormen gemeente is besproken. In de kerkenraden is deze vervolgens definitief vastgesteld. De naam van de nieuwe gemeente is Hervormde Gemeente Loosdrecht. Op 8 september 2019 is de laatste morgendienst gehouden in de kerk van Oud-Loosdrecht. Na afloop van de dienst zijn de kanselbijbel, doopschaal, avondmaalsstel en paaskaars uit de kerk gedragen. Aan het begin van de startdienst op 15 september 2019 zijn deze de Sijpekerk binnengebracht.

Gedenksteen

Na afloop van de dienst van 8 september 2019 is in Oud-Loosdrecht een gedenksteen onthuld in de gevel van de kerk. Deze gedenksteen draagt het opschrift:

 

1330-2019
Eeuwenlang is de gemeente hier in geloof bijeengekomen
Gods Woord houdt eeuwig stand

 

Wij zijn dankbaar dat het proces van samenvoeging op goede en vruchtbare wijze is verlopen. We zijn nu één gemeente en gaan op één plaats naar de kerk.