Kerk zijn
Wie zijn wij?

‘Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.’

Efeziërs 6 vers 10 (NBV)

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''