Ontmoeten
Gemeenteavonden

Samen gemeente zijn

Een aantal keren per jaar worden er gemeenteavonden gehouden.

Een deel van deze gemeenteavonden wordt georganiseerd door commissies of werkgroepen. Denk hierbij avonden georganiseerd door de commissie Kerk en Israël en de ZWO-commissie. Deze avonden zijn bedoeld om de gemeente bij bepaalde onderwerpen te betrekken, te informeren en te laten leren. Veelal is er op deze avonden een spreker die het betreffende onderwerp op een aansprekende manier onder de aandacht kan brengen.

 

Ook de kerkenraad maakt gebruik van gemeenteavonden om de gemeente te informeren over onderwerpen die de gemeente aangaan. Dat kunnen beleidsmatige zaken zijn, maar evengoed ook geestelijke zaken die om uitleg, onderwijs of bezinning vragen.

Daarnaast is de gemeenteavond ook een goede manier om de gemeente te ‘horen’ (naar de mening van de gemeenteleden luisteren) over bepaalde onderwerpen.

 

Het streven van de kerkenraad is om aan de hand van het jaarthema toerusting en bezinning te bieden. Een gemeenteavond is één van de manieren om hieraan invulling te geven.

Gemeenteavonden 2024

ook in 2024 willen we weer een aantal gemeenteavonden organiseren.

wanneer de data bekend zijn worden ze hier vermeld met vermelding van het onderwerp.

‘Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.’

Hebreeën 13: 1-2

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''