Ontmoeten
Gemeenteavonden

Samen gemeente zijn

Een aantal keren per jaar worden er gemeenteavonden gehouden.

Een deel van deze gemeenteavonden wordt georganiseerd door commissies of werkgroepen. Denk hierbij avonden georganiseerd door de commissie Kerk en Israël en de ZWO-commissie. Deze avonden zijn bedoeld om de gemeente bij bepaalde onderwerpen te betrekken, te informeren en te laten leren. Veelal is er op deze avonden een spreker die het betreffende onderwerp op een aansprekende manier onder de aandacht kan brengen.

 

Ook de kerkenraad maakt gebruik van gemeenteavonden om de gemeente te informeren over onderwerpen die de gemeente aangaan. Dat kunnen beleidsmatige zaken zijn, maar evengoed ook geestelijke zaken die om uitleg, onderwijs of bezinning vragen.

Daarnaast is de gemeenteavond ook een goede manier om de gemeente te ‘horen’ (naar de mening van de gemeenteleden luisteren) over bepaalde onderwerpen.

 

Het streven van de kerkenraad is om aan de hand van het jaarthema toerusting en bezinning te bieden. Een gemeenteavond is één van de manieren om hieraan invulling te geven.

Gemeenteavonden 2023

De volgende gemeenteavond staat gepland op dinsdag 7 november as.

De kerkenraad heeft ervoor gekozen een verkenning van het IZB-Focustraject te starten. Daarom hebben we voor dit seizoen geen thema gekozen maar zal wellicht het Focustraject centraal staan. Een traject waarbij de hele gemeente betrokken zal worden. Zo kan het uitstekend het jaarthema vervangen. 

Het doel van het verkenningstraject
• Welk verlangen leeft er binnen de gemeente?
• Natuurlijk’ willen we missionair zijn, maar….
• We willen wel verandering, maar willen niet veranderen
• Hoe zit dat nu precies hier in de gemeente?

Op deze avond buigen we ons over de uitkomsten van de Focusscan. Verder worden jullie bijgepraat over het Focus-traject wat we misschien in onze gemeente willen gaan starten.

Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen

Klik op onderstaande link en er komt al informatie naar je toe.

https://www.izb.nl/focus

‘Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.’

Hebreeën 13: 1-2

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''