Kerk Zijn
Jeugddienst

‘Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.’

Deuteronomium 6: 6-7

Er is vijf keer per jaar een jeugddienst. Zo’n jeugddienst is bedoeld voor iedereen maar wat meer gericht op de jeugd en wordt ingevuld door de jeugddienstcommissie. Deze commissie probeert door bijvoorbeeld de keuze van de voorganger, de thema’s, de muziek en de liederen aan te sluiten op wat er onder onze jongeren leeft.

 

De jeugddiensten zijn op zondagmorgen 23 januari, zondagavond 13 maart, zondagmorgen 15 mei en zondagavond 25 september! Schrijf ze in je agenda…

 

Dit seizoen wordt de jeugddienstcommissie gevormd door Jouke, Ruben, Tirza en David. Ook jeugdouderling Thomas Baas is betrokken bij de voorbereiding van de diensten.

 

In overleg met de voorganger werken zij het gekozen thema uit, daarbij willen zij op een onderscheidende manier de jeugd van onze gemeente benaderen door aan te sluiten bij at wat er onder de jongeren leeft. De thema’s zijn divers en actueel en daardoor veelal ook aansprekend voor alle gemeenteleden aan. Iedereen is dan ook van harte welkom, laat je elke keer verrassen!

 

Voorheen was er na elke jeugddienst een gezellige afsluiting met koffie, thee en fris om nog even met na te praten. Corona zorgt er voor dat dit nu even niet kan, maar wij zullen dit weer verzorgen zodra daarvoor de ruimte ontstaat.

Voor het laatste nieuws rondom de jeugddiensten kun je kijken op:

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''