Kerk Zijn
Jeugddienst

‘Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.’

Deuteronomium 6: 6-7

Er is vijf keer per jaar een jeugddienst.

Zo’n jeugddienst is bedoeld voor iedereen maar wat meer gericht op de jeugd en wordt ingevuld door de jeugddienstcommissie. Deze commissie probeert door bijvoorbeeld de keuze van de voorganger, de thema’s, de muziek en de liederen aan te sluiten op wat er onder onze jongeren leeft.

De jeugddiensten in 2024 zijn op zondagmorgen 28 januari, zondagavond 10 maart, zondagmorgen 12 mei en zondagmorgen 8 september en zondagavond 10 november ! Schrijf ze in je agenda…

Dit seizoen wordt de jeugddienstcommissie gevormd door Jouke, Tirza en David, Kirsten en Lydia. Ook jeugdouderling Jan van Reenen is betrokken bij de voorbereiding van de diensten.

In overleg met de voorganger werkt deze commissie het gekozen thema uit, daarbij willen zij op een onderscheidende manier de jeugd van onze gemeente benaderen door aan te sluiten bij at wat er onder de jongeren leeft. De thema’s zijn divers en actueel en daardoor veelal ook aansprekend voor alle gemeenteleden. Iedereen is dan ook van harte welkom, laat je elke keer verrassen!

Na afloop van elke jeugddienst is er koffie, thee en fris zodat iedereen dit dat wil nog even na kan te praten. 

Voor het laatste nieuws rondom de jeugddiensten kun je kijken op:

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''