Kerk Zijn
Jeugddienst

‘Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.’

Deuteronomium 6: 6-7

Er is vijf keer per jaar een jeugddienst. Zo’n jeugddienst is bedoeld voor iedereen maar wat meer gericht op de jeugd en wordt ingevuld door de jeugddienstcommissie. Deze commissie probeert door bijvoorbeeld de keuze van de voorganger, de thema’s, de muziek en de liederen aan te sluiten op wat er onder onze jongeren leeft.

Dit kerkelijk seizoen zijn deze diensten op 27 september, 15 november 2020 en 24 januari, 14 maart en 16 mei 2021. Schrijf ze in je agenda…

Dit seizoen wordt de jeugddienstcommissie gevormd door Jouke, Ilse, Ruben, Anne, Tirza en David. Jeugdouderling Thomas Baas is betrokken bij de voorbereiding van de diensten.

In overleg met de voorganger werken zij het gekozen thema uit, daarbij willen zij op een onderscheidende manier de jeugd van onze gemeente benaderen door aan te sluiten bij at wat er onder de jongeren leeft. De thema’s zijn divers en actueel en daardoor veelal ook aansprekend voor alle gemeenteleden aan. Iedereen is dan ook van harte welkom, laat je elke keer verrassen!

Na elke jeugddienst is er een gezellige afsluiting met koffie, thee en fris om nog even met elkaar te kunnen napraten.

Voor het laatste nieuws rondom de jeugddiensten kun je kijken op:

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''