Gods onvoorwaardelijke genade, liefde en vergeving voor iedereen.

De Bijbel is het geïnspireerde, onfeilbare en levende Woord van God. Gods Woord is het belangrijkste middel waardoor de uitverkorenen verenigd worden met de opgestane Christus en daarna, in Hem, gevoed tot het eeuwige leven.

Agenda

Wat te verwachten

Bekijk hier onze agenda betreft kerkdiensten, jeugdwerk, concerten, open dagen en nog veel meer activiteiten door onze gemeente georganiseerd.

Gemeente

Onze mensen

Lees hier het verhaal achter onze kerkmensen, predikanten, pastoraal team, diakenen en kerkenraad.

 

Zending

Ons zendingswerk

Maak kennis met het werk van onze zendelingen in Bosnië en ontmoet het team van de ZWO-commissie.

 

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Loosdrecht. Op deze website kunt u kennismaken met onze gemeente.

Alpha cursus

Zin in een nieuwe uitdaging? Je bent van harte welkom op Alpha. Deelname is gratis. Je hoeft niets van de Bijbel te weten om aan deze cursus mee te kunnen doen. Je kunt het ook zien als een opfriscursus: een nieuwe benadering van de basis van het geloof. Zowel mensen die nog nooit een voet in de kerk hebben gezet, als mensen die daar al jaren komen zijn welkom, jong en oud.

 

De eerste Alpha avond is op dinsdag 28 september! Misschien mogen wij jou ook wel welkom heten?

Open kerk stiltemoment

Ook in 2021 stellen wij de Sypekerk open voor iedereen die een bezoek aan ons wil brengen. Een team van vrijwilligers is vanaf 10 juli t/m 28 augustus iedere zaterdag van 14:00 tot 16:00 uur in de kerk om samen te praten, Bijbel te lezen, te bidden, maar ook gewoon een wandeling door de kerk te maken en alles te vertellen over onze gemeente en wat daarmee samenhangt.

Laatste nieuws

Mensen van Jezus – Machteld

Mensen van Jezus

Verhalen van mensen uit onze kerk ter bemoediging van ons allemaal! Deze week het verhaal van Machteld.

Read More →

Mensen van Jezus – Martinus

Mensen van Jezus

Verhalen van mensen uit onze kerk ter bemoediging van ons allemaal! Deze week het verhaal van Martinus.

Read More →

Liturgie avonddienst 11 juli 2021

Algemeen

Voorganger ds. A. van Duinen

Organist Jaap Haarman

Read More →

“Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus.”

Als predikant ben ik ‘verbi divini minister’, dienaar van het goddelijk Woord. Ik sta in dienst van God en daaruit vloeit voort de dienst aan de gemeente. Deze dienst bestaat erin de gemeente aan te moedigen één doel voor ogen te houden: toegroeien naar Christus, het Hoofd van de gemeente

Woord van de maand:

‘Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald.’

Openbaring 5: 5b