Gods onvoorwaardelijke genade, liefde en vergeving voor iedereen.

De Bijbel is het geïnspireerde, onfeilbare en levende Woord van God. Gods Woord is het belangrijkste middel waardoor de uitverkorenen verenigd worden met de opgestane Christus en daarna, in Hem, gevoed tot het eeuwige leven.

Agenda

Wat te verwachten

Bekijk hier onze agenda betreft kerkdiensten, jeugdwerk, concerten, open dagen en nog veel meer activiteiten door onze gemeente georganiseerd.

Gemeente

Onze mensen

Lees hier het verhaal achter onze kerkmensen, predikanten, pastoraal team, diakenen en kerkenraad.

 

Zending

Ons zendingswerk

Maak kennis met het werk van onze zendelingen in Bosnië en ontmoet het team van de ZWO-commissie.

 

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Loosdrecht. Op deze website kunt u kennismaken met onze gemeente.

Pinksterzendingscollecte

Pinksterzendingscollecte 2021

Graag vragen wij uw aandacht voor de Pinksterzendingscollecte 2021: NEPAL: Bijbels onderwijs voor de jonge kerk

Laatste nieuws

Liturgie Hemelvaart 13 mei 2021

Liturgie

Voorganger: Ds. M. Roelofse
Organist: Paul van Vliet

Read More →

Pinksterzendingscollecte 2021

Mensen van Jezus

Graag vragen wij uw aandacht voor de Pinksterzendingscollecte 2021

Read More →

Mensen van Jezus – Eric

Mensen van Jezus

Verhalen van mensen uit onze kerk ter bemoediging van ons allemaal! Deze week het verhaal van Eric.

Read More →
M-Roelofse

“Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus.”

Geloven is groeien: door Woord en gebed steeds dichter bij Christus komen en het wonder van Zijn dood aan het kruis meer en dieper leren verstaan. Maar geloven doe je niet alleen, als gemeente zijn wij een lichaam; we hebben elkaar nodig om te groeien. Vanuit het hoofd krijgt het lichaam zijn samenhang, maar ieder deel draagt bij opdat het zichzelf opbouwt door de liefde.

Woord van de maand:

”Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens.”

1 Korinthe 15: 21