Woord van de maand december

'En men zal hem de naam Immanuël geven, wat in onze taal betekent 'God met ons'.

Matteüs 1 vers 23b

Livestream

Volg hier de diensten in de Sijpekerk.

Agenda

Wat te verwachten

Bekijk hier onze agenda betreft kerkdiensten, jeugdwerk, concerten, open dagen en nog veel meer activiteiten door onze gemeente georganiseerd.

Gemeente

Onze mensen

Lees hier het verhaal achter onze kerkmensen, predikanten, pastoraal team, diakenen en kerkenraad.

 

Zending

Ons zendingswerk

Maak kennis met het werk van onze zendelingen in Bosnië en ontmoet het team van de ZWO-commissie.

 

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Loosdrecht. Op deze website kunt u kennismaken met onze gemeente.

Actie

Oliebollenactie

Dit jaar hoopt de ZWO commissie een oliebollenactie te organiseren. We verkopen oliebollen van een vermaarde bakker – uit de nabije omgeving – die bereid is om de bollen tegen kostprijs aan ons te leveren. De volledige opbrengst van deze actie is bestemd… >>>

Evenement

Kerstlichtjestocht

Beleef wandelend door de prachtig verlichte kasteeltuin het levende Kerstverhaal!

Reis mee door het Kerstverhaal met koorzang, loop langs het dorpje Bethlehem waar u een aantal ambachtslieden aan het werk ziet en Jozef ontmoet. >>>

Concert

COM-missieconcerten 2023

Inmiddels hebben wij sedert het najaar van 2021 dankzij de versoepelingen weer mooie en door velen bezochte concerten mogen organiseren. Daar zijn wij zeer dankbaar voor. Voor 2023 zijn er weer twee geplanned. Graag nodigen wij een ieder uit voor deze prachtige reeks… >>>

Jeugdwerk

Hé jeugdclub’er!

Je bent van harte uitgenodigd om dit jaar op JV Levi te komen om samen met leeftijdsgenoten uit de kerk te leren over wie God is voor jou.
De eerste jeugdclub avond komt al snel dichterbij. Wat kun je voor komend jaar verwachten? >>>

Informatie

Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Loosdrecht

“Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus.”

Als predikant ben ik ‘verbi divini minister’, dienaar van het goddelijk Woord. Ik sta in dienst van God en daaruit vloeit voort de dienst aan de gemeente. Deze dienst bestaat erin de gemeente aan te moedigen één doel voor ogen te houden: toegroeien naar Christus, het Hoofd van de gemeente

Het Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alsook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen.