Gods onvoorwaardelijke genade, liefde en vergeving voor iedereen.

De Bijbel is het geïnspireerde, onfeilbare en levende Woord van God. Gods Woord is het belangrijkste middel waardoor de uitverkorenen verenigd worden met de opgestane Christus en daarna, in Hem, gevoed tot het eeuwige leven.

Agenda

Wat te verwachten

Bekijk hier onze agenda betreft kerkdiensten, jeugdwerk, concerten, open dagen en nog veel meer activiteiten door onze gemeente georganiseerd.

Gemeente

Onze mensen

Lees hier het verhaal achter onze kerkmensen, predikanten, pastoraal team, diakenen en kerkenraad.

 

Zending

Ons zendingswerk

Maak kennis met het werk van onze zendelingen in Bosnië en ontmoet het team van de ZWO-commissie.

 

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Loosdrecht. Op deze website kunt u kennismaken met onze gemeente.

Cursus

Alpha cursus

Zin in een nieuwe uitdaging? Je bent van harte welkom op Alpha. Deelname is gratis. Je hoeft niets van de Bijbel te weten om aan deze cursus mee te kunnen doen. Je kunt het ook zien als een opfriscursus: een nieuwe benadering van de basis van het geloof. Zowel mensen die nog nooit een voet in de kerk hebben gezet, als mensen die daar al jaren komen zijn welkom, jong en oud.

De eerste Alpha avond is op dinsdag 28 september! Misschien mogen wij jou ook wel welkom heten?

Aankondiging

Kerk-app

De WhatsApp-groep van de gemeente krijgt een opvolger, een eigen app voor de gemeente. Deze app vervangt niet alleen de huidige WhatsApp groep, we grijpen meteen de kans aan om de communicatie breder te trekken en een aantal tekortkomingen die nu spelen op te lossen.

Cursus

'Luisteren naar Gods stem’

In deze cursus oefenen we ons in het richten op God en het herkennen van zijn stem. Met eenvoudige oefeningen helpen we elkaar de Bijbel te lezen met in het achterhoofd de vraag ‘Wat wil God in dit gedeelte tegen mij persoonlijk zeggen’. Je zult ontdekken dat het niet gaat om een trucje aan te leren, maar dat door het verdiepen van jouw eigen relatie met God, Hij op een unieke manier zijn weg met je zal gaan. Hij wil niets liever dan op allerlei manieren met ons (Zijn zonen en dochters) communiceren en ons inzetten in Zijn koninkrijk.

Laatste nieuws

Mensen van Jezus – Terugblik door Marcelle

Mensen van Jezus

Verhalen van mensen uit onze kerk ter bemoediging van ons allemaal! Deze week blikt Marcelle terug. Tevens de laatste bijdrage in deze rubriek.

Read More →

Mensen van Jezus – Marjolein

Mensen van Jezus

Verhalen van mensen uit onze kerk ter bemoediging van ons allemaal! Deze week het verhaal van Marjolein.

Read More →

“Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus.”

Als predikant ben ik ‘verbi divini minister’, dienaar van het goddelijk Woord. Ik sta in dienst van God en daaruit vloeit voort de dienst aan de gemeente. Deze dienst bestaat erin de gemeente aan te moedigen één doel voor ogen te houden: toegroeien naar Christus, het Hoofd van de gemeente

Woord van de maand:

Dit zegt de HEER, Israëls koning en bevrijder, de HEER van de hemelse machten: Ik ben de eerste en de laatste, er is geen god buiten mij.

Jesaja 44: 6