Gods onvoorwaardelijke genade, liefde en vergeving voor iedereen.

De Bijbel is het geïnspireerde, onfeilbare en levende Woord van God. Gods Woord is het belangrijkste middel waardoor de uitverkorenen verenigd worden met de opgestane Christus en daarna, in Hem, gevoed tot het eeuwige leven.

Agenda

Wat te verwachten

Bekijk hier onze agenda betreft kerkdiensten, jeugdwerk, concerten, open dagen en nog veel meer activiteiten door onze gemeente georganiseerd.

Gemeente

Onze mensen

Lees hier het verhaal achter onze kerkmensen, predikanten, pastoraal team, diakenen en kerkenraad.

 

Zending

Ons zendingswerk

Maak kennis met het werk van onze zendelingen in Bosnië en ontmoet het team van de ZWO-commissie.

 

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Loosdrecht. Op deze website kunt u kennismaken met onze gemeente.

Laatste nieuws

Mensen van Jezus – Wilma H.

Mensen van Jezus

Verhalen van mensen uit onze kerk ter bemoediging van ons allemaal! Deze week het verhaal van Wilma.

Read More →

Liturgie avonddienst 29 november 2020

Liturgie

Voorganger: ds. J.B. Kamp
Organist: Paul van Vliet

Read More →

Liturgie ochtenddienst 29 november 2020

Liturgie

1STE ADVENT

VOORGANGER: DS. M. ROELOFSE
ORGANIST: PAUL VAN VLIET

Read More →

Activiteiten op komst

Leer het christelijk geloof beter kennen door de Alpha-cursus

Kom naar de introductieavond op dinsdagavond 5 januari in de Sijpekerk in Loosdrecht.
M-Roelofse

“Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus.”

Geloven is groeien: door Woord en gebed steeds dichter bij Christus komen en het wonder van Zijn dood aan het kruis meer en dieper leren verstaan. Maar geloven doe je niet alleen, als gemeente zijn wij een lichaam; we hebben elkaar nodig om te groeien. Vanuit het hoofd krijgt het lichaam zijn samenhang, maar ieder deel draagt bij opdat het zichzelf opbouwt door de liefde.

Woord van de maand:

”Jubel, Sion, en verheug je, want ik kom in jouw midden wonen – spreekt de HEER.”

Zacharia 2: 10