Woord van de maand februari 2024

Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.

Joh. 15: 12

Livestream

Volg hier de diensten in de Sijpekerk.

Agenda

Wat te verwachten

Bekijk hier onze agenda betreft kerkdiensten, jeugdwerk, concerten, open dagen en nog veel meer activiteiten door onze gemeente georganiseerd.

Gemeente

Onze mensen

Lees hier het verhaal achter onze kerkmensen, predikanten, pastoraal team, diakenen en kerkenraad.

 

Zending

Ons zendingswerk

Maak kennis met het werk van onze zendelingen in Bosnië en ontmoet het team van de ZWO-commissie.

 

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Loosdrecht. Op deze website kunt u kennismaken met onze gemeente.

Concert

Winterklanken

Concert Winterklanken op 27 januari in de Sijpekerk in Loosdrecht

Na een zo goed als uitverkocht concert van ORVEO op 16 december in de grote kerk in… >>>

Ontmoeten

Filmavond

In de Sijpekerk wordt op vrijdagavond 2 februari de film ‘Where are you Adam’ getoond, van de Oekraïense regisseur Aleksandr Zaporoshchenko. Hiermee wordt geld… >>>

COM-missie

Concerten 2024

Met genoegen organiseren wij in de Sijpekerk mooie concertavonden die door velen worden bezocht. Tot eind 2024 staan er drie geplanned. Graag nodigen wij een ieder uit voor deze… >>>

Informatie

Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Loosdrecht

“Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus.”

Als predikant ben ik ‘verbi divini minister’, dienaar van het goddelijk Woord. Ik sta in dienst van God en daaruit vloeit voort de dienst aan de gemeente. Deze dienst bestaat erin de gemeente aan te moedigen één doel voor ogen te houden: toegroeien naar Christus, het Hoofd van de gemeente

Het Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alsook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen.