Woord van de maand december 2023

'Eer aan God in de hoogste hemel En vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’

Lukas 2: 14

Livestream

Volg hier de diensten in de Sijpekerk.

Agenda

Wat te verwachten

Bekijk hier onze agenda betreft kerkdiensten, jeugdwerk, concerten, open dagen en nog veel meer activiteiten door onze gemeente georganiseerd.

Gemeente

Onze mensen

Lees hier het verhaal achter onze kerkmensen, predikanten, pastoraal team, diakenen en kerkenraad.

 

Zending

Ons zendingswerk

Maak kennis met het werk van onze zendelingen in Bosnië en ontmoet het team van de ZWO-commissie.

 

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Loosdrecht. Op deze website kunt u kennismaken met onze gemeente.

Jeugdwerk

Hé jeugdclub’er!

Je bent van harte uitgenodigd om dit jaar op JV Levi te komen om samen met leeftijdsgenoten uit de kerk te leren over wie God is voor jou.
Wat kun je voor komend jaar verwachten? >>>

ZWO-commissie

ZWO project

Het GZB Deelgenoten gemeentestichtingsproject van Adré en Marja Lichtendonk in Tuzla, BiH, zit er op. Zij hebben de leiding over de kleine – maar numeriek en geestelijk groeiende – protestante gemeente mogen overdragen aan Dan en Nicole Eyers  op zondag 22 oktober jl. Het echte afscheid van de gemeente vindt plaats op zondag 5 november. “Al met al is het afscheid niet makkelijk voor de gemeente, laten ze ons weten. Voor onszelf is het dubbel: loslaten, maar o zo dankbaar voor de opvolgers en zin om terug te gaan.  Voor ons geldt vooral dankbaarheid.. “.
De ZWO informeert u begin volgend jaar over een volgend project.

COM-missie

Concerten 2023 / 2024

Met genoegen organiseren wij in de Sijpekerk mooie concertavonden die door velen worden bezocht. Tot eind 2024 staan er vier geplanned. Graag nodigen wij een ieder uit voor deze prachtige reeks. >>>

Informatie

Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Loosdrecht

“Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus.”

Als predikant ben ik ‘verbi divini minister’, dienaar van het goddelijk Woord. Ik sta in dienst van God en daaruit vloeit voort de dienst aan de gemeente. Deze dienst bestaat erin de gemeente aan te moedigen één doel voor ogen te houden: toegroeien naar Christus, het Hoofd van de gemeente

Het Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alsook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen.