Gods onvoorwaardelijke genade, liefde en vergeving voor iedereen.

De Bijbel is het geïnspireerde, onfeilbare en levende Woord van God. Gods Woord is het belangrijkste middel waardoor de uitverkorenen verenigd worden met de opgestane Christus en daarna, in Hem, gevoed tot het eeuwige leven.

Agenda

Wat te verwachten

Bekijk hier onze agenda betreft kerkdiensten, jeugdwerk, concerten, open dagen en nog veel meer activiteiten door onze gemeente georganiseerd.

Gemeente

Onze mensen

Lees hier het verhaal achter onze kerkmensen, predikanten, pastoraal team, diakenen en kerkenraad.

 

Zending

Ons zendingswerk

Maak kennis met het werk van onze zendelingen in Bosnië en ontmoet het team van de ZWO-commissie.

 

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Loosdrecht. Op deze website kunt u kennismaken met onze gemeente.

Kerk-app

De WhatsApp-groep van de gemeente krijgt een opvolger, een eigen app voor de gemeente. Deze app vervangt niet alleen de huidige WhatsApp groep, we grijpen meteen de kans aan om de communicatie breder te trekken en een aantal tekortkomingen die nu spelen op te lossen.

Startweekend

Het is weer zover! 18 en 19 september 2021 is er weer een startweekend!
U kunt zich nu al opgeven voor de diverse activiteiten die er op de startzaterdag te doen zijn. Voor ons belangrijk om nu al te weten hoeveel personen wij bij welke activiteit ongeveer kunnen verwachten. Uiteraard houden wij ons aan de dan geldende Corona-regels en maximaal aantal bezoekers. Natuurlijk kunt u zich inschrijven voor meerdere activiteiten. Graag zelfs.

Alpha cursus

Zin in een nieuwe uitdaging? Je bent van harte welkom op Alpha. Deelname is gratis. Je hoeft niets van de Bijbel te weten om aan deze cursus mee te kunnen doen. Je kunt het ook zien als een opfriscursus: een nieuwe benadering van de basis van het geloof. Zowel mensen die nog nooit een voet in de kerk hebben gezet, als mensen die daar al jaren komen zijn welkom, jong en oud.

De eerste Alpha avond is op dinsdag 28 september! Misschien mogen wij jou ook wel welkom heten?

COM-missieconcert 1 oktober

Geschapen

Na (te) lange tijd hopen wij weer de muzikale draad op te kunnen en mogen pakken: op bovenstaande datum staat om 20.00 uur in onze Sijpekerk de prachtige Grote Orgelmis van J.S. Bach op het programma. Medewerking wordt verleend door Cappella Campen o.l.v. Ab Weegenaar en organist Sander van den Houten. Noteer het alvast in de agenda. Op www.sijpekerk.nl volgt binnenkort meer informatie m.b.t. het programma. U kunt u nu inschrijven (voorlopig geldt immers verplichte registratie bij evenementen vanwege Covid-19) door een e-mail met uw gegevens te zenden aan COM-missie@sijpekerk.nl. Wij hopen velen te mogen begroeten en vragen een ieder dit ook verder te delen met andere geïnteresseerden. Een succesvolle herstart is immers mede sterk afhankelijk van zo breed mogelijke communicatie met voormalige en nieuwe concertbezoekers. Hartelijk dank en tot ziens!

Laatste nieuws

Mensen van Jezus – Terugblik door Marcelle

Mensen van Jezus

Verhalen van mensen uit onze kerk ter bemoediging van ons allemaal! Deze week blikt Marcelle terug. Tevens de laatste bijdrage in deze rubriek.

Read More →

Mensen van Jezus – Marjolein

Mensen van Jezus

Verhalen van mensen uit onze kerk ter bemoediging van ons allemaal! Deze week het verhaal van Marjolein.

Read More →

Mensen van Jezus – Petra

Mensen van Jezus

Verhalen van mensen uit onze kerk ter bemoediging van ons allemaal! Deze week het verhaal van Petra.

Read More →

“Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus.”

Als predikant ben ik ‘verbi divini minister’, dienaar van het goddelijk Woord. Ik sta in dienst van God en daaruit vloeit voort de dienst aan de gemeente. Deze dienst bestaat erin de gemeente aan te moedigen één doel voor ogen te houden: toegroeien naar Christus, het Hoofd van de gemeente

Woord van de maand:

Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te
gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.
Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij
je geven.‘

Johannes 15: 16