Woord van de maand juli 2024

Jezus zei: 'Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.'

Lukas 18: 27

Livestream

Volg hier de diensten in de Sijpekerk.

Kerk-app

Log hier rechtstreeks in op je pc.

Agenda

Wat te verwachten

Bekijk hier onze agenda betreft kerkdiensten, jeugdwerk, concerten, open dagen en nog veel meer activiteiten door onze gemeente georganiseerd.

Gemeente

Onze mensen

Lees hier het verhaal achter onze kerkmensen, predikanten, pastoraal team, diakenen en kerkenraad.

 

Zending

Ons zendingswerk

Maak kennis met het werk van onze zendelingen in Bosnië en ontmoet het team van de ZWO-commissie.

 

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Loosdrecht. Op deze website kunt u kennismaken met onze gemeente.

Vrouwenactiviteit

Inspirerende wandelmiddag

Beste vrouwen van de Sijpekerk,

In onze gemeente bleek er behoefte aan activiteit(en) met en voor vrouwen.

We willen zaterdagmiddag 6 juli een … >>>

COM-missie

Concerten 2024

Met genoegen organiseren wij in de Sijpekerk mooie concertavonden die door velen worden bezocht. Tot eind 2024 staan er nog twee geplanned. Graag nodigen wij een ieder uit … >>>

Open Kerk

Nieuws 2024

Ook in 2024 zal de Sijpekerk in de zomermaanden weer open zijn op de zaterdagen van 11.00-16.00 uur. Na de goed bezochte tentoonstelling “Botanica Biblia >>>

Informatie

Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Loosdrecht

“Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus.”

Als predikant ben ik ‘verbi divini minister’, dienaar van het goddelijk Woord. Ik sta in dienst van God en daaruit vloeit voort de dienst aan de gemeente. Deze dienst bestaat erin de gemeente aan te moedigen één doel voor ogen te houden: toegroeien naar Christus, het Hoofd van de gemeente

Het Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alsook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen.