Gods onvoorwaardelijke genade, liefde en vergeving voor iedereen.

De Bijbel is het geïnspireerde, onfeilbare en levende Woord van God. Gods Woord is het belangrijkste middel waardoor de uitverkorenen verenigd worden met de opgestane Christus en daarna, in Hem, gevoed tot het eeuwige leven.

Agenda

Wat te verwachten

Bekijk hier onze agenda betreft kerkdiensten, jeugdwerk, concerten, open dagen en nog veel meer activiteiten door onze gemeente georganiseerd.

Gemeente

Onze mensen

Lees hier het verhaal achter onze kerkmensen, predikanten, pastoraal team, diakenen en kerkenraad.

 

Zending

Ons zendingswerk

Maak kennis met het werk van onze zendelingen in Bosnië en ontmoet het team van de ZWO-commissie.

 

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Loosdrecht. Op deze website kunt u kennismaken met onze gemeente.

Afscheid dominee en mevrouw Roelofse

Al eerder werd vermeld dat ds. Rien Roelofse en zijn vrouw Madeleen op zondag 20 juni afscheid zullen nemen.

Dit afscheid vindt plaats in een ‘openluchtdienst’ om 15.00 uur in de tuin van de Oude Pastorie. Een viering in de open lucht is de wens van ds. Roelofse zelf, daarnaast gelden er in de buitenlucht minder beperkingen dan binnen.

U bent van harte welkom!

Laatste nieuws

Liturgie avonddienst 13 juni 2021

Liturgie

Voorganger: ds. G. Oberink
Organist: Paul van Vliet

Read More →

Liturgie ochtenddienst 13 juni 2021

Liturgie

Voorganger: ds. M. Roelofse
Organist: Paul van Vliet

Voorbereiding heilig avondmaal

Read More →

Mensen van Jezus – Joke

Mensen van Jezus

Verhalen van mensen uit onze kerk ter bemoediging van ons allemaal! Deze week het verhaal van Joke.

Read More →

“Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus.”

Als predikant ben ik ‘verbi divini minister’, dienaar van het goddelijk Woord. Ik sta in dienst van God en daaruit vloeit voort de dienst aan de gemeente. Deze dienst bestaat erin de gemeente aan te moedigen één doel voor ogen te houden: toegroeien naar Christus, het Hoofd van de gemeente

Woord van de maand:

“Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest.”

Handelingen 1:5