Jeugdwerk
Jeugdpastoraat

Waarom jeugdpastoraat?

Binnen de pastorale zorg in onze gemeente heeft het jeugdpastoraat een aparte plek.

Sinds 2019 is er team van gemeenteleden die in het bijzonder betrokken zijn op de jeugd.

Dit team wil op een passende wijze iets van de liefde van Christus laten zien door gesprekken, ontmoetingen en activiteiten. Het jeugdpastoraal team werkt samen met de jeugdouderlingen en hebben indien nodig overleg met het pastoraal team.

Het team werkt sectie overstijgend.

Wie vormt het team?

Onze jeugd pastoraal medewerkers zijn: Ilse en Jasper Baas, Jethro van der Veer, Michelle en Stefan Veraar. Zij worden bijgestaan door jeugdouderling Jan van Reenen.

‘Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.’

Romeinen 15: 2

Heb je vragen of wil jij weten bij welke jeugd pastoraal medewerker jij terecht kunt?

Stuur een mailtje naar: jeugdouderling@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''