Actueel
Digitaal gemeente zijn

‘Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.’

Efeziërs 4 vers 3

Alles wat je weten moet

digitaal-website

Website

Op onze website proberen wij helder en overzichtelijk alle informatie weer te geven met betrekking tot onze kerkelijke gemeente. Wij hopen dat de informatie die gezocht wordt eenvoudig te vinden is, zowel voor gemeenteleden als voor belangstellenden die niet aan de gemeente verbonden zijn.

Heb je vragen, verbeterpunten of complimenten over de website: webmaster@sijpekerk.nl

Heb je andere vragen, dan weet de scriba de weg: scriba@sijpekerk.nl

Verbinden en bijblijven

digitaal-website

Social media

Onze gemeente is te volgen op Facebook en Instagram. Diensten, kerkelijke activiteiten en andere belangrijke informatie wordt doorgegeven via deze platforms. Het YouTube kanaal wordt met name gebruikt voor de livestream diensten, maar bevat nog meer leuk materiaal om eens te bekijken.

Heb je andere vragen, dan weet de scriba de weg: scriba@sijpekerk.nl

Verbinding en groeien

digitaal-wa

Whatsapp

In maart 2020, de eerste ‘lockdown’ tijdens de coronacrisis, werd er gestart met een WhatsApp-groep. Deze groep is inmiddels opgeheven en er worden niet langer berichten geplaatst.

 

We mogen terugkijken op een periode vol beperkingen waarin veerkracht en vindingrijkheid werden ingezet om als gemeente verbonden te blijven. God gaf ons daarvoor de mogelijkheden.

 

Na ruim anderhalf jaar heeft deze WhatsApp groep een waardige én betere opvolger gevonden in de kerk-app.

Over kerkmuren heen

digitaal-kerktelefoon

Kerktelefoon

Al jaren zijn onze kerkdiensten thuis te volgen. Eén van de middelen is de ‘kerktelefoon’, waarbij via internet en de kerktelefoonkastjes de diensten thuis te volgen zijn. Ook trouw- en rouwdiensten kunnen worden uitgezonden. Zij die aan huis gebonden zijn kunnen via een ‘mobiele draadloze’ aansluiting of via internet de kerkdiensten beluisteren. Ook kan er tijdelijk een luisterkastje geplaatst worden waarmee direct of op een later tijdstip de dienst beluisterd kan worden.
digitaal-kerkomroep

Kerkomroep

De diensten zijn ook via internet te beluisteren: www.kerkomroep.nl
Op de beginpagina vult u rechts de plaatsnaam in, daarna kunt u de gewenste dienst beluisteren. Het archief bevat diensten tot enkele maanden terug.
Ook kunt u de Kerkomroep-app downloaden in de playstore of appstore.

digitaal-live

Livestream

Op zondag streamen wij de diensten via YouTube. Door middel van beeld en geluid zijn de diensten live te volgen of later terug te kijken. De streams starten ongeveer een kwartier voordat de diensten beginnen.
U kunt de livestreams volgen via de apparaten die YouTube ondersteunen.

Heb je andere vragen, dan weet de scriba de weg: scriba@sijpekerk.nl

Gemeente zijn

digitaal-gemeenteapp-blauw

Kerk-app

Sijpekerk-app

Sinds september 2021 heeft onze gemeente een eigen kerk-app die via de Apple store (Apple apparaat) of Play-store (Android apparaat) te downloaden is: de Sijpekerk-app.

 

Deze kerk-app is de opvolger én een verbetering ten opzichte van de WhatsApp-groep die aan het begin van de eerste corona-lockdown werd aangemaakt voor gemeenteverbinding.

Doel

De Sijpekerk-app biedt onze gemeente een eigen sociaal medium waarin berichten gedeeld kunnen worden.

Het doel van deze app is het ondersteunen van bemoediging en verbinding binnen de gemeente.

De app is bedoeld voor tweerichtingscontact.

 

Er worden berichten geplaatst namens kerkenraad, werkgroepen, commissies, maar ook door individuele gemeenteleden. Op deze berichten kan dan vervolgens weer gereageerd worden.

De Sijpekerk-app is een besloten app waarbij de app-beheerders toegang moeten verlenen voordat de app geactiveerd kan worden. De aanvraag dient bevestigd te worden via de e-mail.

Daarnaast moet de aanvrager een aantal persoonsgegevens beschikbaar stellen die (deels) zichtbaar zijn voor andere appgebruikers, maar dus niet publiekelijk toegankelijk!

Doelgroep

De Sijpekerk-app is bedoeld voor leden van de gemeente. Alle leden die de app willen gebruiken, krijgen toegang. Daarnaast is er een mogelijkheid om niet leden toegang te geven als daar een goede reden voor is. Deze gebruikers hebben echter een beperkte toegang. We zullen terughoudend zijn met het gebruik van deze mogelijkheid.
Dat betekent dus ook dat voor activiteiten waarbij veel niet-gemeenteleden betrokken zijn (zoals bijvoorbeeld Rock Solid, de Praiseband en de Kerstlichtjestocht) de app minder geschikt is, en andere communicatiemiddelen gebruikt blijven worden.

Wil je toegang?

Download de app via de Apple store (Apple apparaat) of Play-store (Android apparaat) op je telefoon of tablet. De aanmelding en toelating wijst zich verder vanzelf.

 

Kom je er toch niet uit, mail dan naar scriba@sijpekerk.nl