Actueel
Digitaal gemeente zijn

‘Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.’

Efeziërs 4 vers 3

Alles wat je weten moet

digitaal-website

Website

Op onze website proberen wij helder en overzichtelijk alle informatie weer te geven met betrekking tot onze kerkelijke gemeente. Wij hopen dat de informatie die gezocht wordt eenvoudig te vinden is, zowel voor gemeenteleden als voor belangstellenden die niet aan de gemeente verbonden zijn.

Heb je vragen, verbeterpunten of complimenten over de website: webmaster@sijpekerk.nl

Heb je andere vragen, dan weet de scriba de weg: scriba@sijpekerk.nl

Verbinden en bijblijven

digitaal-website

Social media

Onze gemeente is te volgen op Facebook en Instagram. Diensten, kerkelijke activiteiten en andere belangrijke informatie wordt doorgegeven via deze platforms. Het YouTube kanaal wordt met name gebruikt voor de livestream diensten, maar bevat nog meer leuk materiaal om eens te bekijken.

Heb je andere vragen, dan weet de scriba de weg: scriba@sijpekerk.nl

Verbinding en groeien

digitaal-wa

Whatsapp

In maart 2020, de eerste ‘lockdown’ tijdens de coronacrisis, werd er gestart met een WhatsApp-groep. Deze groep is inmiddels opgeheven en er worden niet langer berichten geplaatst.

 

We mogen terugkijken op een periode vol beperkingen waarin veerkracht en vindingrijkheid werden ingezet om als gemeente verbonden te blijven. God gaf ons daarvoor de mogelijkheden.

 

Na ruim anderhalf jaar heeft deze WhatsApp groep een waardige én betere opvolger gevonden in de kerk-app.

Diensten over kerkmuren heen

digitaal-kerktelefoon

Kerktelefoon

Al jaren zijn onze kerkdiensten thuis te volgen. Eén van de middelen is de ‘kerktelefoon’, waarbij via internet en de kerktelefoonkastjes de diensten thuis te volgen zijn. Ook trouw- en rouwdiensten kunnen worden uitgezonden. Zij die aan huis gebonden zijn kunnen via een ‘mobiele draadloze’ aansluiting of via internet de kerkdiensten beluisteren. Ook kan er tijdelijk een luisterkastje geplaatst worden waarmee direct of op een later tijdstip de dienst beluisterd kan worden.
digitaal-kerkomroep

Kerkomroep

De diensten zijn ook via internet te beluisteren: www.kerkomroep.nl
Op de beginpagina vult u rechts de plaatsnaam in, daarna kunt u de gewenste dienst beluisteren. Het archief bevat diensten tot enkele maanden terug.
Ook kunt u de Kerkomroep-app downloaden in de playstore of appstore.

digitaal-live

Livestream

Op zondag streamen wij de diensten via YouTube. Door middel van beeld en geluid zijn de diensten live te volgen of later terug te kijken. De streams starten ongeveer een kwartier voordat de diensten beginnen.
U kunt de livestreams volgen via de apparaten die YouTube ondersteunen.

Heb je andere vragen, dan weet de scriba de weg: scriba@sijpekerk.nl

Gemeente zijn

digitaal-gemeenteapp-blauw

Kerk-app

Sijpekerk-app

Sinds de startdag, vorig jaar september, heeft onze gemeente een eigen kerk-app!

Deze kerk-app is de opvolger én een verbetering ten opzichte van de WhatsApp-groep die aan het begin van de eerste lockdown werd aangemaakt en een jaar lang heeft bijgedragen aan gemeenteverbinding.


Deze opvolger, de Sijpekerk-app, biedt een eigen sociaal medium voor onze gemeente, waarin berichten gedeeld kunnen worden.
De Sijpekerk-app een gesloten app is, waartoe de app-beheerders toegang moeten geven de persoonsgegevens die gedeeld worden zijn dus alleen zichtbaar binnen de app.

Alle berichten worden verzonden binnen groepen. Sommige groepen omvatten alle deelnemers, anders betreffen slecht een kleine groep.

Deelnemers kunnen zelf kiezen of ze berichten van een bepaalde groep wel of niet willen ontvangen. Bepaalde groepen zijn ‘besloten’ omdat het een specifieke doelgroep betreft, in dat geval kan alleen de groepsbeheerder toegang verlenen.

Doel

Het doel van de Sijpekerk-app is het ondersteunen van bemoediging en verbinding in de gemeente. De app is bedoeld voor tweerichtingscontact. Er worden berichten geplaatst namens kerkenraad, werkgroepen, commissies, maar ook individuele gemeenteleden. Op deze berichten kan dan vervolgens weer gereageerd worden.

 

Doelgroep

De Sijpekerk-app is bedoeld voor leden van de gemeente. Alle leden die de app willen gebruiken, krijgen toegang. Daarnaast is er een mogelijkheid om niet leden toegang te geven als daar een goede reden voor is. Deze gebruikers hebben echter een beperkte toegang. We zullen terughoudend zijn met het gebruik van deze mogelijkheid.
Dat betekent dus ook dat voor activiteiten waarbij veel niet-gemeenteleden betrokken zijn (zoals bijvoorbeeld Rock Solid, de Praiseband en de Kerstlichtjestocht) de app minder geschikt is, en andere communicatiemiddelen gebruikt blijven worden.

 

Persoonsgegevens

Om de app te gebruiken, is het nodig persoonsgegevens voor de app beschikbaar te maken. Deze gegevens zijn dan zichtbaar voor andere appgebruikers, maar dus niet publiek toegankelijk. Het gaat om naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Het is daarom nodig om bij het aanmelden voor de nieuwe app toestemming te geven voor het verzamelen en gebruiken van deze gegevens voor dit doel. Zodra het kan, zullen we de gegevens synchroniseren met de ledenadministratie van de gemeente, zodat het eenvoudiger is om de gegevens up-to-date te houden.

 

Voor het aanmelden hebben we een formulier gemaakt.

De link naar het formulier is: https://tinyurl.com/sijpekerkapp

Als aanmelden op deze manier niet lukt, neem dan contact op met Bram Schouten van der Velden of stuur een mail naar kerkrentmeesters@sijpekerk.nl.

Meer over de groepen

Zoals al eerder genoemd kent de app allerlei groepen. Een deel van deze groepen is ‘open’, maar daarnaast zijn er ook ‘besloten’ groepen; denk aan kerkenraad, leiding van een jeugdclub of kosters.

De app-gebruikers ontvangen alleen de informatie van de groepen waarvoor zij zijn aangemeld. Uiteraard kunnen gebruikers zich afmelden voor een groep als zij niet langer de berichten van die groep willen ontvangen. Gebruikers kunnen ook zelf nieuwe groepen maken.

Alle groepen krijgen een groepsbeheerder die toezicht houdt op de communicatie binnen de groep.

 

Spelregels

Uiteraard zijn er aan de Sijpekerk-app ook een paar spelregels verbonden. Die spreken waarschijnlijk voor zich, maar het is goed om ze vast te leggen:

  • De Sijpekerk-app is bedoeld voor bemoediging en verbinding in de gemeente. Dit is een opbouwende doelstelling, we verwachten van de deelnemers dus ook dat het opbouwend gebruikt wordt, met respect voor anderen.
  • De Sijpekerk-app gebruikt groepen om te zorgen dat deelnemers toegang krijgen tot de berichten die voor hen van belang zijn. Het is daarom belangrijk om naar deze groepen alleen berichten te sturen die passen bij het onderwerp en de leden van de groep. Berichten moeten dus relevant zijn.

Uiteraard is het, als daar behoefte aan is, zeker ook mogelijk om groepen te maken waarvoor deze regel niet geldt. De appgebruikers kunnen zelf kiezen of ze wel of niet deelnemen aan dergelijke groepen (zoals dat geldt voor elke groep).

  • De Sijpekerk-app heeft app-beheerders. De beheerders kunnen gebruikers toevoegen en verwijderen, groepen maken en afsluiten, en indien nodig ook berichten verwijderen mocht de situatie daarom vragen.
  • De Sijpekerk-app zal naar verwachting in de toekomst uitgebreid gaan worden met andere functies (die we nu nog niet eens weten). De nieuwe functies, maar ook ervaring met het gebruik van de app kunnen aanleiding zijn om deze spelregels bij te werken. Uiteraard zal daar over gecommuniceerd worden als dat zover is.