Kerkenwerk
Missionaire commissie

Missionaire commissie

De christelijke gemeente is er niet alleen voor zichzelf. Zij heeft een missie. Die missie zegt iets over wie wij als gemeente zijn en waar we voor willen gaan. Als gemeente en als christenen zijn wij geroepen om erop uit te gaan en het Evangelie in woorden en daden door te geven aan mensen die dat niet kennen of daarvan vervreemd zijn geraakt. Zodat ook zij gaan delen in het heil in Jezus Christus. Dat is een opdracht die Jezus ons heeft gegeven (Mat. 28:16-20). Daarvoor hoeven we niet allemaal ver weg te gaan. In onze eigen omgeving mogen we iets doorgeven van wat we in de gemeente en in ons persoonlijk geloofsleven ontvangen. Missionair zijn begint met een leven dicht bij Jezus. Want als je veel van Hem ontvangt, dan heb je ook veel om te delen met anderen.

 

Zowel de gemeente als individuele gemeenteleden zijn geroepen om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn (Mat. 5:13-16). Missionair gemeente zijn is geen taak voor een specifiek groepje mensen in de gemeente.

 

Om het missionair gemeente zijn meer gestalte te geven, is een missionaire commissie ingesteld. Deze commissie houdt zich bezig met het uitwerken van twee hoofddoelen:

 

  • De gemeente zet zich in om op een open en gastvrije manier zichtbaar aanwezig te zijn in Loosdrecht. Zij zoekt actief naar mogelijkheden om samen te werken met de lokale overheid en andere organisaties, om zo van betekenis te kunnen zijn voor de inwoners van Loosdrecht.
  • Gemeenteleden worden zich meer bewust van hun missionaire roeping. In de gemeente worden zij toegerust om het Evangelie in woorden en daden door te geven in hun eigen omgeving. Onderling bemoedigt en spoort men elkaar in de gemeente aan om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn.

'U bent het licht van de wereld, een stad op een berg kan iedereen zien. Men steekt immers geen lamp aan om er vervolgens een emmer overheen te zetten? Die lamp moet toch op een standaard staan en licht geven voor iedereen in huis? Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren.'

Mattheüs 5:14-16

Contactpersoon

Marcelle van Schoonhoven, marcellevanschoonhoven@gmail.com