Gebouwen
Begraafplaats Oud-Loosdrecht

‘Ruimte voor iedereen’

In Oud-Loosdrecht wordt sinds eeuwen begraven. De begraafplaats bevindt zich achter de Hervormde Kerk en er is altijd een nauwe band geweest met de kerk.
Lange tijd was begraven de enige vorm van lijkbezorging. Inmiddels is er op de begraafplaats in Oud-Loosdrecht ook ruimte om urnen te begraven of bij te zetten.
De begraafplaats is al eeuwen oud maar door recente uitbreiding en adequaat beheer en onderhoud is er voor de komende jaren meer dan voldoende capaciteit om aan de vraag naar graven en urnenplekken te voldoen.

 

De begraafplaats heeft het karakter van een algemene begraafplaats en het is voor iedereen mogelijk om hier te worden begraven. De uitgifte van graven is niet gebonden aan geloofsovertuiging, ras of nationaliteit. Ook is de woonplaats niet van belang wanneer de wens om begraven te worden in Oud-Loosdrecht aanwezig is.

 

De begraafplaats is gelegen aan de rand van de prachtige Vuntusplas. Een beschermd natuurgebied aan de rand van Oud-Loosdrecht. Het achterste, tevens het nieuwste gedeelte, van de begraafplaats heet dan ook ‘Vuntusveld’.
Het uitzicht over het water levert een typisch Loosdrechts beeld op. De rust en ruimte maken dat bezoekers aan de begraafplaats dit als troost kunnen ervaren.

 

Om te kunnen waarborgen dat in er in Oud-Loosdrecht gelegenheid zal blijven bestaan om de doden te kunnen begraven en gedenken is het initiatief genomen om het beheer en de exploitatie onder te brengen in een stichting die, in grote mate, los van de kerk de begraafplaats zal kunnen blijven beheren.

Adres: Oud-Loosdrechtsedijk 230

Voor meer informatie: www.begraafplaatsoudloosdrecht.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''