Kerk zijn
Mensen van Jezus

Verhalen van mensen uit onze gemeente ter bemoediging van ons allemaal! Verhalen om elkaar beter te leren kennen, bemoediging te vinden in de persoonlijk verhalen omdat ze zo herkenbaar zijn, of juist heel verrassend, maar soms ook zo anders dan je dacht. Verhalen die raken vanwege de hoogtepunten of juist vanwege de geloofstwijfel en de diepe dalen waar wij ons soms doorheen worstelen. Verhalen waarmee we elkaar op weg kunnen helpen, samen op kunnen lopen, op weg naar Hem tegemoet.

 

Elke week delen we een getuigenis van één van onze gemeenteleden. Een goede manier om elkaar beter te leren kennen en hopelijk is de openhartigheid van deze broeders en zusters aanleiding tot mooie gesprekken over datgene wat ons samenbindt.

 

De gemeenteleden die worden benaderd stellen we de vraag: “Wie is Jezus en wat betekent Hij voor jou?”

‘Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.’

Romeinen 8 verzen 38 en 39 (NBV)

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''