Open Kerk

Nieuws over Open Kerk 2024

Ook in 2024 zal de Sijpekerk in de zomermaanden weer open zijn op de zaterdagen van 11.00-16.00 uur.

Na de goed bezochte tentoonstelling “Botanica Biblia – bijbelse planten” van vorig jaar wil de commissie Open Kerk ook dit jaar weer een tentoonstelling samenstellen.

Dit jaar zal het thema Sprekende stenen – symbolen van leven en dood in en rond de Sijpekerk centraal staan. Diverse onderwerpen zullen speciale aandacht krijgen, zoals o.a. de bouw van de kerk, het doopvont en de grafzerken.

De openstelling is van 20 juli t/m 14 september, elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur. Alleen zaterdag 24 augustus zal de kerk niet vrij toegankelijk zijn vanwege een trouwdienst in de kerk.

De commissie Open Kerk

De werkgroep

Christien, Eduard, Goof, Ina, Marry en Tineke

 

"Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij."

Filippenzen 4:5

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''