ZWO-commissie
Projecten

De Sijpekerk is deelgenoot van een project in Bosnië waar Adré en Marja Lichtendonk zendingswerkers zijn. Jaarlijks dragen we 2000 euro bij via de GZB.

Geloof in Bosnië

De protestantse kerk in Bosnië is klein. In totaal zijn er zo’n 800 leden, verdeeld over ongeveer 40 kerken. De kerk heeft visie en verlangen om te groeien, bijvoorbeeld door op nieuwe plekken gemeenten te stichten. Ze wil het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus aan iedereen in Bosnië vertellen. Ook willen de gemeenten meer investeren in jeugdwerk en diaconaat. De GZB is gevraagd met hen mee te werken in het verlangen te groeien als kerk. Dat doen we graag, maar daar hebben we wel uw steun bij nodig! Een eerste stap is dat Adré en Marja Lichtendonk in het voorjaar van 2019 zijn uitgezonden naar Bosnië.

Adré en Marja Lichtendonk

Adré en Marja Lichtendonk zijn in juni 2019 naar Bosnië vertrokken. Ze zijn voor 5 jaar, namens de GZB, uitgezonden naar dit bijzondere land, zo’n 1700 km. vanaf Nederland.

 

Bosnië-Herzegovina is een door de burgeroorlog (1992-1995) verscheurd land. Nog altijd zijn daarvan sporen en trauma’s aanwezig. Velen, vooral jongeren, zijn geëmigreerd naar het buitenland omdat ze vanwege grote werkloosheid geen toekomst zien in dit land op de Balkan. Religie en etniciteit (3 bevolkingsgroepen) zijn nauw met elkaar verbonden. Er zijn na de burgeroorlog kleine protestantse gemeentes ontstaan, die het verlangen hebben om het Evangelie in woord en daad door te geven. Daarvoor hebben ze hulp gevraagd.

Adré: “Hier willen we een bijdrage aan leveren. Dat is wat ons drijft, de liefde van Jezus verspreiden: Bron van vergeving en verzoening. Wat zou het mooi zijn, als meer mensen door het geloof God en Zijn genade leren kennen. Dat ze vanuit Zijn vergevende liefde mogen leven. Wij geloven dat dit in Bosnië kan.”

“We willen de protestantse kerken in Bosnië laten groeien, bijvoorbeeld door gemeenteopbouw en door in nieuwe plaatsen gemeenten te stichten. Daarnaast willen we ze laten groeien in hun diaconale taak. Ook willen we de predikanten in afgelegen steden en dorpen graag bemoedigen in hun eenzame taak.”