Bijbelonderwijs
Commissie Kerk & Israël

Op zoek naar onze Joodse wortels

De commissie Kerk & Israël stelt zich ten doel de gemeente bewust te maken van de wortels van haar belijden (= wat zij gelooft en uitdraagt): de onlosmakelijke verbondenheid met het door God uitverkoren volk Israël. Deze verbondenheid volgt uit de gemeenschap met Jezus Christus en de aan Israël geschonken verwachting van de komst van het Koninkrijk van God, waarin wij mogen delen. Gods verbond en onze verbondenheid met Israël geldt in het verleden, in de toekomst en vooral in het heden. De commissie wil gestalte geven aan deze verbondenheid door vorming, bezinning, gebed en praktische betrokkenheid.

Bijbelonderwijs

Om die vorming, bezinning, gebed en praktische betrokkenheid vorm te geven organiseert de commissie onder andere gemeenteavonden, Bijbelstudies en excursies. Daarnaast geeft zij ook voorlichting aan de catechisanten en is betrokken bij de voorbereiding van de jaarlijkse Israëlzondag.

De commissie zet zich enthousiast en op creatieve wijze in om de gemeente bewust te maken en te houden van de Joodse wortels van haar christelijk geloof.

 

Meer lezen over het werk van deze commissie en de geplande activiteiten, kijk dan hier

‘Want u bent een volk dat aan de HEER, uw God, is gewijd. U bent door hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. Het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat hij u lief kreeg en uitkoos – u was het kleinste van allemaal!’

Deuteronomium 7: 7 en 8

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''