Naar Den Haag

Sinds eind december woon ik met veel plezier in Den Haag, bij mijn vriend Wilco. Toen ik na een periode van werkloosheid een baan in Den Haag kreeg aangeboden en ik in november ten huwelijk werd gevraagd op het Haagse strand, vielen alle puzzelstukjes op hun plek en heb ik de knoop doorgehakt om te verhuizen. Ik heb me laten overschrijven naar een protestantse gemeente, de Bethlehemkerk, die eigenlijk wel op de Sijpekerk lijkt. In deze gemeente wil ik ook graag mijn talenten inzetten. De aanleiding hiervoor was een jeugddienst in de Sijpekerk die ging over talenten en waar concreet werd gevraagd naar jouw eigen talent. Toen ik daarover na dacht, besefte ik me dat ik vrijwel niets met mijn talenten deed voor de kerk. En omdat ik Communicatie heb gestudeerd op de Christelijke Hogeschool Ede ben ik toen begonnen in het redactieteam voor Mensen van Jezus. Ik interviewde om de paar weken gemeenteleden en plaatste alle interviews op de Sijpekerk website.

God leidt

Als kinderen zijn we gelovig opgevoed en gingen we mee naar de dienst. Ook deed ik belijdenis in de Sijpekerk. Vanwege mijn studie in Ede ging ik daar op kamers wonen, dat was een hele fijne tijd. Bijzonder voor mijn geloofsontwikkeling was het half jaar in Kaapstad, Zuid-Afrika, waar ik studeerde en woonde. Ik heb daar veel dankbare momenten ervaren. Dankbaar voor wat je hebt en ontvangt, zeker als je de verschillen tussen arm en rijk ziet. In mijn leven probeer ik me steeds meer te laten leiden door God. Ik bid vaak: “Als U denkt dat het goed is, laat het dan zo zijn”. Dat heeft me rust gegeven bij beslissingen, ook bijvoorbeeld in mijn relatie met Wilco die ik via de christelijke datingsite Funky Fish heb ontmoet. Die rust is er ook als bepaalde dingen niet doorgaan, want dan is er vast iets beters.

Een knikker in je jaszak

Jezus is voor mij iemand bij wie je je hart kan luchten. Hij kent je door en door. Mooi vind ik dat je overal kunt bidden en danken. Dit doe ik vooral tijdens het wandelen in de natuur. Maar ook midden in de stad kan ik zo’n moment hebben. Zo waren Wilco en ik rond de kerst in Brugge, we hadden een mooie tijd samen en kwamen op het idee om God te danken voor alle zegeningen. Middenin een drukke winkelstraat stonden we stil, pakten elkaars handen vast en namen even de tijd om God te danken. Een mooi moment om aan terug te denken.
Om iets van Jezus te laten zien vind ik het fijn om kleine dingen voor anderen te doen, om positiviteit te delen en mensen aan het denken te zetten. Soms kan iets concreets mij ook helpen. Zo kregen we op een christelijke vrouwenavond in Hilversum allemaal een knikker om bij je te dragen en je eraan te herinneren dat God altijd bij je is. Een paar dagen geleden kwam ik die knikker weer tegen in mijn regenjas. Ik vind het mooi dat je door zoiets simpels en tastbaars aan God denkt.

… Zie het als een knipoog van boven…

Dankbaarheid

In deze tijd worden we best wel stilgezet. Het helpt om dankbaar te zijn voor de kleine dingen, om te genieten van de natuur. Tijdens onze vakantie laatst zagen we een mooie regenboog recht voor ons, Wilco en ik zongen toen spontaan het refrein van het lied ‘How great is our God’. Wees dankbaar voor de kleine dingen en zie het als een knipoog van boven. Doe iets positiefs voor een ander, bijvoorbeeld door een leuk briefje in iemands brievenbus te doen. Wie weet gaat diegene erover nadenken en komt er iets moois uit. Kijk in je omgeving, kan je iemand helpen? Twijfel niet, gewoon doen.

Last modified: 10 augustus 2021